Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimini Destekleyici Öneriler

Kitapları ve yazı materyalleri, çocukların her zaman görebilecekleri ve rahatça ulaşabilecekleri alanlara yerleştirilmeli. Bu amaçla