Uzm.Klinik Psikolog

5/5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HAKKINDA

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji
bölümünden mezun olan Nihan
Arda, üniversitenin ilk yılından
itibaren özel bir klinikte psikolog
asistanlığı yaptı.
Lisans eğitimi stajlarını;
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi,Moodist Psikiyatri
Hastanesi ve
Özel bir anaokulunda
tamamlayarak çok yönlü çalışma
alanlarını deneyimleme fırsatı
buldu. Akademik eğitiminin yanı
sıra bilgi ve tecrübesini arttırmak
üzere birçok eğitim ve seminerlere
katılan Arda,mezuniyetinin ardından bütüncül psikoterapi eğitimine ve klinik psikoloji
masterına başlamıştır.
Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde
oluşmasından ve pek çok sorunun çocukluk ve ergenlik yıllarında çözümlenmesinin
daha sağlıklı bir bireyin temelini oluşturacağına inancından dolayı çocuk ve ergen
terapilerinde uzmanlaşmaya yönelmiştir.
Ergenlerle sınav kaygısı,başarı ve motivasyon,sosyal uyum sorunları,öfke ve
saldırganlık,uyku problemleri,davranış bozuklukları gibi konularla çalışmaktadır.
2-11 yaş arası çocuklarla çalışırken oyun terapisini aktif olarak kullanmaktadır. Her
çocuğun ihtiyacının ve gelişimsel sürecinin farklı olduğuna inancından dolayı
terapilerinde farklı psikoterapi teknikleri kullanmaktadır.
Eğitimlerini bütüncül psikoterapi ışığında almayı sürdürmektedir.Psikohome terapi
merkezinde çocuk,ergen ve aile terapilerine devam eden Nihan Arda,aynı zamanda
Turkcell işbirliğiyle yürütülen “Sizin ve Çocuklarınızın Yanınızdayız” projesiyle
kurumda ebeveynlere danışmanlık yapmayı sürdürmektedir.Anaokullarında okul
psikoloğu olarak da görev almaktadır.
Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar
● Kent Üniversitesi -Klinik Psikoloji Yüksek Lisans,Prof.Dr. Mehmet Zihni
Sungur İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ( (Prof.Dr
Mehmet Zihni Sungur’un programı ve süpervizörlüğü ile) “Avrupa Bilişsel ve
Davranışçı Terapiler Birliği (EABCT) eğitim standartları” gözetilerek
düzenlenmiştir.
● Bütüncül Psikoterapi Eğitimi,Uzm.Dr.Tahir Özakkaş,Psikoterapi
Enstitüsü,Teorik Eğitim (288 saat)
● Bütüncül Psikoterapi Eğitimi,Uzm.Dr.Tahir Özakkaş,Psikoterapi
Enstitüsü,Formülasyon Eğitimi
● Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık “ÇEPSP 101” Programı Uygulayıcı
Eğitimi- Dr.Atanur Akar,Davranış Bilimleri Enstitüsü
● Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Byron Norton, Family
Psychological Services (FPS) – Psikoloji İstanbul
● Çocuklarla Bilişsel Terapi, Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek
● Bütüncül Psikoterapide Gelişimsel Bir Yaklaşım;Uygulamalar ve Vaka
Örnekleri(128 saat),Uzm.Dr. Timur Harzadın
● Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi,Prof.Dr.Vamık D.Volkan,CİSED
● Psikopatoloji ve Klinik Uygulama Eğitimi (160 saat), Moodist
Psikiyatri&Nöroloji Hastanesi
● Psikoterapi Enstitüsü,Oyun Terapisi Eğitimi,Pekay Aydın
● Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi, Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek
● Terapötik Kartlar ve Travmaya Müdahale Eğitimi,Uzm.Psk.Reyhan Nuray
Duman
● Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği
● Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R ) Uygulayıcı Eğitimi – Yıldız
Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Belgesi
● Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi,Yıldız Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
● Terapide Gizem: Sözsüz İletişim,Uzm.Dr. Tahir Özakkaş,Psikoterapi
Enstitüsü Derneği
● Çatışmaların Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri Türkiye’den Bulgular,Doç.Dr.Bilge
Selçuk,Yeditepe Üniversitesi
● 1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,”Psikoterapileri Bütünleştirme”,
Psikoterapi Enstitüsü
● 2.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,Psikoterapi Enstitüsü
Uyguladığı Testler
● Wıc-r Zeka Testi
● Stanford-Binet Zeka Testi
● Denver II Gelişimsel Tarama Testi
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
S.D. Porteus Labirentler Testi
Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel Zeka Testi
Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Kent Egy Testi
Üyesi Olduğu Mesleki Örgütler
Türk Psikologlar Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
Hipnoz Derneği