Uzman Klinik Psikolog/ Psikoterapist Çocuk- Ergen- Yetişkin

5/5

HAKKINDA

Psikoloji lisansını Yüksek Onur derecesiyle bitirmesinin ardından, başarı bursuyla girdiği Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “Ebeveyn Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyi ile İlişkisi” konulu tezi ile Yüksek Onur derecesiyle tamamladı. Klinik stajını Üsküdar Üniversitesi NP Hastanesi’nde yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklarla gönüllü çalışmalar yürüttü. Üsküdar belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi’nde gönüllü olarak sokağa düşme tehlikesi olan çocuklara mentörlük yaptı. Anaokullarında kurum psikoloğu olarak ve özel kurumlarda oyun terapisti olarak çalıştı. Halen kadın sığınma evlerinde kalan çocuk ve gençlerle gönüllü terapi çalışmaları yürütmektedir. Temel uzmanlık alanı Çocuk ve Ergen terapisidir. Bu bağlamda farklı yabancı kaynaklardan uluslararası geçerliliği olan birçok oyun terapisi eğitimini süpervizyonlarıyla birlikte tamamlamıştır. Çocuklarla çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, BDT ile Oyun Terapisi, Öykülerle Terapi ve Sanat Terapisi; Ergen ve Yetişkinlerle çalışmalarında ise vakanın durumuna göre; Aktarım Odaklı Terapi, Kum Tepsisi Terapisi, Sanat Terapisi, EMDR ve BDT tekniklerini kullanmaktadır. Terapilerine online ve yüzyüze olarak devam etmektedir.

Masterson Enstitüsü kurucusu Dr. Meral AYDIN’dan “Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi” ve Prof Dr. Doğan ŞAHİN’den “Dinamik Terapi” eğitimi almıştır. Aktarım Odaklı Terapinin kurucusu Otto F. KERNBERG ile “Aktarım Odaklı Terapi” eğitimine devam etmektedir.

Selin Yılmaz; 11 ve 15 yaşlarında iki erkek çocuk annesidir.

Çalışma Alanları:

Çocuk Terapisi/ Ergen Terapisi/ Yetişkin Terapisi; Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Yeme Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Agorafobi (Kapalı Alan Korkusu), Panik Atak, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Öfke Problemleri, Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar, Tırnak Yeme, Enkoprezis (Kaka Tutma), Enürezis (Alt Islatma), Çocukluk Çağı Mastürbasyonu (Sürtünme), Hafif Düzey Otizm, Çocukluk Çağı Depresyonu, Çocuklarda Kaygı Bozuklukları, Çocuklarda Sınır Problemleri, Uyku Problemleri, Öfke Problemleri, Yeme Problemleri, Bağlanma Problemleri, Özgüven Sorunları, Ayrılık Anksiyetesi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kardeş Kıskançlığı, Okul Uyum Problemleri, Ergen Cinsellik Problemleri, Sınav Kaygısı, Akran Zorbalığı, Ekran Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Aile İçi iletişim Sorunları, Anne Baba Eğitimi ve Danışmanlığı.

  Katıldığı Eğitimler:

 • ÇOCUK TERAPİSTLİĞİ EĞİTİMLERİ (120 saat)

Klinik Psk. / Pedagog Mehmet TEBER

 • ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Reyhana SEEDAT (APT onaylı sertifika)

 • DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Türk Psikologlar Derneği

 • ÇOCUK OBJEKTIF VE PROJEKTIF TESTLER EĞİTİMİ

Klinik Psk. Yasemin OZAN

 • ÇOCUK RORSCHACH C.A.T. ve T.A.T. EĞİTİMİ

Rorschach ve Projektif Testler Derneği-Doç. Dr. Neslihan ZABCI

 • ÇOCUKTA CİNSELLİK SORUNLARI VE TERAPİSİ EĞİTİMİ

Klinik Psk. / Pedagog Mehmet TEBER

 • STORY PLAY (Hikâye ile oyun terapisi)

Joyce C. MİLLS (APT onaylı sertifika)

 • ÇOCUKTA ÖFKE SORUNLARI VE TERAPİSİ EĞİTİMİ

Klinik Psk.-Pedagog Mehmet TEBER

 • ÇOCUKTA KAYGI SORUNLARI VE TERAPİSİ EĞİTİMİ

Klinik Psk.-Pedagog Mehmet TEBER

 • MMPI Eğitimi

Üsküdar Üniversitesi

 • MOXO DİKKAT TESTİ

Moxo Türkiye

 • DIŞAVURUMCU SANATLAR TERAPİSİ (Kum, Kukla, Sanat)

Marshall LYLESS- Linda HOMEYER (APT onaylı sertifika)

 • ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK “ÇEPSP 101” PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ

Dr. Atanur AKAR

 • ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞINDA YARATICI TEKNİKLER

Uzm. Psk. Selçuk TOKAÇ

 • ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ

Uzm. Psk. Selçuk TOKAÇ

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ- TEORİ

Yrd. Doç. Emre TOLUN ARICI

 • AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Birûni Üniversitesi- 450 saat

 • MİNDFULNESS TEMELLİ BİLİŞSEL TERAPİ

Prof. Dr. Zümra ATALAY

 • ÇOCUK VE ERGENLERDE MİNDFULNESS SEMPOZYUMU

Mindfulness Enstitü

 • DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU EĞİTİMİ 1. VE 2. DÜZEY

Prof. Dr. Medaim YANIK

 • EMDR EĞİTİMİ (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

             Prof. Dr. Murat ATMACA- ACT Sertifiye Terapisti

 • ANNE BABA OKUL / 60 saat

             Dr. Özgür BOLAT

 • KENDİLİK BOZUKLUKLARININ MASTERSON YAKLAŞIMINA GÖRE PSİKOTERAPİSİ

             Dr. Meral AYDIN- Masterson Türkiye Enstitüsü 

 • BDT ile OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Klinik Psk. Mehmet TEBER

 • ÇOCUK ve GENÇLERDE CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ ve EŞCİNSELLİK

Klinik Psk. Mehmet TEBER

 • DİNAMİK TERAPİ EĞİTİMİ

             Prof. Dr. Doğan ŞAHİN

 • AKTARIM ODAKLI TERAPİ (Devam ediyor)

Prof. Dr. Otto F. KERNBERG ve Ekibi