Pendik Emdr Terapisi

Dr. Francine Shapiro tarafından bir parkta otururken göz hareketlerinin stresi azalttığını farketmesi ile geliştirilen bütüncül bir psikoterapi yaklaşımıdır. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisi olarak da Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkiye’de ve dünyada kabul gören özellikle travma tedavisinde kullanılan son derece etkili bir tedavidir. Önceleri travmaya bağlı sorunlarda kullanılsa da sonrasında pek çok psikolojik sorunların tedavisinde de etkili olduğu görülerek farklı tedavi protokolleri hazırlanmıştır. EMDR Terapinin temeli beynin Adaptif Bilgi İşlemi modeline dayanmaktadır.

Travma anında işlenmeyen anıların çeşitli semptomlara sebep olabileceği öne sürülmüştür. Sorunların temelinde yatan olumsuz düşünce, duygu ve davranışların izole ve işlenmemiş anılardan kaynaklandığı düşünülmektedir. EMDR terapisi ile oluşan bu tıkanıklıkların çözülmesi ve kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişkinin kurulması gerçekleşir. Bilginin adaptip bir şekilde depolanması sağlanır. Yeniden işlemleme ile kişi sadece semptomlarından kurtulmaz ayrıca kendine, ilişkilerine ve dünyaya dair olumlu bir bakış açısı da geliştirmiş olur. Bu açıdan bakıldığında EMDR fizyolojik temelli bir terapidir.

EMDR ile tedavide olumlu sonuçlar alındığına dair bir çok araştırma mevcuttur. EMDR terapisinde 8 aşamalı ve üç yönlü (geçmiş, şimdi, geçmiş) bir protokol uygulanır. Terapide geçmiş olumsuz anıların işlemlenip duyarsızlaştırılması, şimdiki zamanda semptomların ortadan kaldırılması ve gelecekte benzer sorunlara karşı güçlendirme sağlanır. Oldukça etkili bir terapi olan EMDR terapisinin ne kadar süreceği danışanın durumuna, yaşadığı travmanın sayısına, sorunun tipine bağlı olarak değişmekle birlikte kısa süreli terapiler içerinde sayılmaktadır. Emdr ile hızlıca Kartal psikolog, kadıköy psikolog, tuzla psikolog, maltepe psikolog, pendik psikolog şubelerinde yardım alabilirsiniz.

İshak BÜYÜKYILDIRIM

Kadıköy Psikolog  / Pendik Psikolog