İshak Büyükyıldırım

Uzm. Klinik Psk/Psikoterapist

 İshak BÜYÜKYILDIRIM, Hekimhan’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamış, 2010 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl çalışma hayatına başlamıştır. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Esenyurt üniversitesinde Klinik Psikoloji olmak üzere iki alanda yüksek lisans yapmıştır.

Mesut Çakır

Psikolojik Danışman

Giresun’da doğdu. Lise eğitimimi Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü kazandım ve 2013 yılında mezun oldum.

Emine Kurt Antmen

Dr./Psikoterapist

1968 Denizli doğumlu, 1991 de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.  1991-1996 yılları arasında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra 1996-2000 yılları arasında Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi  Merkezinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak  Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. 

Şimal Aydın

Klinik Psikolog / Çocuk Terapisti

Okan Üniversitesi, Psikoloji bölümünden tam burslu ve onur derecesi ile mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tez aşamasında olan Aydın, tezini ” Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeğindeki Puan Düzeyleri ile Ergenlik Dönemindeki Sosyal Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri” konusunda yazmaktadır.

perihan şensoy

Perihan Şensoy

Psikolog Perihan Şensoy, 2013 yılında Abant İzzet Baysal üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikoz ve nevroz poliklinikleri, NP Nöropsikiyatri Hastanesi polikliniklerinde ve Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde mesleki stajlarını yapmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Öğrencilik hayatı boyunca üniversite bünyesindeki PDR Topluluğuna, Ulusal PDR Öğrencileri topluluğuna ve araştırmalara katılım sağlamıştır.