Uzman Klinik Psikolog/Uzman Psikolojik Danışman

5/5

HAKKINDA

Klinik Psk/Psikoterapist İshak BÜYÜKYILDIRIM, Hekimhan’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Malatya’da tamamlamış, 2010 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl çalışma hayatına başlamıştır. Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Esenyurt üniversitesinde Klinik Psikoloji olmak üzere iki alanda yüksek lisans yapmıştır. www.onlinepsikoloji.com,  Hera Psikoloji ve Umut Terapi’nin kurucusudur. Sen Ben Biz Üçgeninde Çift Terapisi Sempozyumunun Düzenleme Kurulu Başkalığı Yapmıştır.(22-23 Haziran 2019) 1.Uluslararası Bütüncül Psikoterapi/3.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinde Düzenleme Kurulunda yer almıştır.(20-22 Eylül 2019)

1) Aldığı Eğitimler

Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş (3 yıl)
Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş

Duygu Odaklı Bireysel Terapi Süpervizyon, Psikoterapi Enstitüsü. Betül Sezgin
Cinsel Terapi Eğitimi, CİSED, Dr. Cem Keçe
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Nevin Dölek
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Nevin Dölek
Emdr Eğitimi, Emre Konuk
Moxo Uygulayıcı Eğitimi
Güdülenme Sistemleri ve Öznelerarasılık Atölyesi 17-19 Mayıs 2019 Dr. Joseph D. Lichtenberg

2) Katıldığı Kongre, Sempozyumlar
2.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinde Duygu Odaklı Çift Terapisi:Empati adlı bildirisini sunmuştur.
İlerlemeyen Terapiler: Terapide Tıkanma Sempozyumu 16-17 Mart 2019 ”Terapideki Tıkanıklığı Aşma Yolları ”Panelinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Psikoterapiden Kopma (Drop-Out) Sempozyumu” 20-21 Nisan 2019 ”Örüntülerin Direcinde Psikoterapiden Kopma ” ve ”Cinsel Terapide Drop-out Çıkmazı” Panellerinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Oyun Bahçesinde Psikoterapi: Çocuk Psikolojisine Bütüncül Bakış Sempozyumu 20-21 Temmuz 2019 ”Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapi İle Tedavisi” Panelinde konuşmacı olarak katılmıştır.
Ulusal Değerler Eğitimi Kongresinde, ”Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” Konulu Bildiri Sunmuştur.

1.Uluslararası Bütüncül Psikoterapi/3.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresine Katılmıştır.

3) Atölye/Seminer Çalışmalar

 1. Mahir İz İHL, Sınavla Dans Semineri,
 2. Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ergenlik Dönemi Davranış Problemleri,
 3.  Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Vaka Analizi-Duygu Odaklı Terapi Semineri,
 4. Önce İnsan Psikolojik Danışmanlık, Duygu Odaklı Bireysel Terapi Atölye Çalışması,
 5. Travma Atölyesi. Kartal Ram (9 Ekim 2019)
 6. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi, Hera Psikoloji (28-29 Ekim 2019)
 7. Bütülcül Psikoterapi, Hera Psikoloji (20 Kasım 2019
 8. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi. Kartal Ram (21 Kasım 2019)
 9. Olumlu Tutum ve Davranışlar, Namık Kemal İlkokulu (27 Kasım 2019)
 10. Duygu Odaklı Terapi Konferans, Esenler Ram (20 Aralık 2019
 11. Duygu Odaklı Terapi Atölyesi, Esenler Ram (20 Aralık 2019)
 12. Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bakırköy İlişkisel Psikoloji Enstiitüsü (5 Ocak 2020)
 13. Aile İçi İletişim, Tuba Şehitler İmam Hatip Orta okulu,(8 Ocak 2020)

4)Yayınlar
”Siber Mağdur Olmanın İnsani Değerler ve Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” makalesi Değerler Eğitimi Dergisinde yayınlanmıştır.
”The Relatıonshıp Between Secondary School Students Dysfunctıonal Attıtudes And Theır Human Values” isimli makalesi European Journal of Educational Studies dergisinde yayınlanmıştır.