Psikolojik danışman\ Psikoterapist Betül Matur, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimini Pendik’te tamamlamıştır.  Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansına Klinik Psikoloji alanında İlim Üniversitesinde devam etmektedir. Lisans eğitimi boyunca lise ve ilkokul kademesinde stajyer psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Klinik deneyim adına Hera Psikoterapi Enstitüsünde stajını tamamlamıştır. Lisans eğitimi içerisinde temel düzey bilişsel davranışçı terapi ve EMDR eğitimi almıştır. Çocuklar ile çalışmak adına Hera Psikoterapi Enstitüsünden toplamda 1 yıl süren Bütüncül Çocuk Psikoterapileri Akademisine katılmıştır. Aynı zamanda “Anaokulunda Psikolog Olmak” konulu eğitime katılmış ve “ Çocuk Objektif Testleri” eğitimlerini de almıştır. Şu anda da yetişkin danışanlar ile çalışmak adına 2 yıl sürecek olan Bütüncül Psikoterapi Eğitimi devam etmektedir. Aldığı eğitimler ışığında çocuk, ergen ve yetişkin danışan görmektedir. Hera Psikoterapi Enstitüsünde çalışmalarına devam etmektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ AKADEMİSİ- HERA PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (Eylül 2023- devam ediyor)
 • Klasik Dürtü Çatışma Kuramı
 • Savunma Mekanizmalarının Psikoterapideki Yeri ve Önemi
 • Gestalt Terapi  ve Dinamik Psikoterapi Açısından Rüyalar
 • Psikoseksüel Gelişim kuramı, S. Freud
 • Psikososyal Gelişim Kuramı, H. E.Ericson
 • Davranışçı Terapi ve BDT
 • HYT Atölye Çalışmaları
 • Duygu Odaklı Terapi Atölye Çalışması
 • Sistematik Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • James F. Masterson ekolü açısında, Borderline, Narsizim ve Şizoid Kişilik Bozuklarına Yaklaşım
 • Nesne İlişkileri / Ego Psikoloji
 • Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Kuramı Allan N. Schore, J. Bowlby, Ainsworth
 • Güdülenme Kuramı Joseph D. Lichtenberg
 • Aktarım Odaklı Terapi
 • Travma, Fobi, Cinsel terapi ve Kaygı bozukluklarında Hipnoz Atölye Çalışması
 • Terapötik Kartlar Atölye Çalışması
 • Ayrılma Bireyleşme kuramı Mahler, Stern
 • DSM  V
 • Depresyon, Panik Atak, OKB, Fobi, Madde Bağımlığı Tanılama Ve Terapi Süreçleri
 • EMDR Atölye Çalışması
 • Cinsel Terapi (Vajinüsmus, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik)
 • Kendilik Psikolojisi Heinz Kohut
 • Terapilerde İlk Görüşme, Terapist Olmak, Terapide Neler Oluyor
 • Genogram, Kum Terapisi, Şarkıların Dünyasında Kişilik Ve Örüntüler
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Formülasyon
 • Süpervizyon
 • ÇOCUK PSİKOTERAPİ AKADEMİSİ: – HERA PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (Ekim 2022-Aralık 2023)
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Oyun Terapisinde Metaforların Kullanımı
 • Kukla ve Öykü ile Oyun Terapisi
 • Çocuk Psikopatolojisi
 • Pskianalitik Psikopatoloji
 • Nesne İlişkileri
 • Ayrışma Bireyleşme
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Travma Odaklı Oyun Terapisi
 • Kum Tepsisi Terapisi
 • Çocuklarda Şema Terapi
 • Theraplay                                                            
 • BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2021)
 • EMDR- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2021)

UYGULADIĞI TESTLER

 • Bender Gestalt Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Porteus Labirentleri
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Bir İnsan-Ev-Ağaç Çiz
 • 3-4 Yaş Gelişim Tarama Ölçeği
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi

SEMPOZYUMLAR

1.Çocuk Psikoterapi Sempozyumu “Çocukluktan Yetişkinliğe Bağlanma”- KONUŞMACI

7.Psikoterapi Sempozyumu “Masterson Işığında Şizoid Kendilik Bozukluğu”- KONUŞMACI