Psikolojik Danışman

5/5

Hakkında

İstanbul Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne tam burslu olarak başlamış, 2014 yılında fakülteden mezun olduktan sonra Psikoterapi Enstitüsü’nden Bütüncül Psikoterapi eğitimi almıştır. Bütüncül Psikoterapi eğitimi, çift ve aile terapistliği eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerinden oluşan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini artırmıştır.
Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir.
Psikoterapi Enstitüsü’nden Hipnoz eğitimi almış ve seanslarında hipnozu kullanmaktır. Aldığı Rüya eğitimleri sayesinde danışanın gördüğü rüyaları yorumlama ve anlamlandırmasına da ekstra destek sağlayıp sürecin hızlı ve verimli gitmesine destek olacak yeterlilikleri kullanmaktadır.
Aynı zamanda Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden (CİTEB) Cinsel Terapi, Çift Terapisi ve Boşanma Terapisi eğitimlerini tamamlayıp daha çok yetişkin bireylerin, bireysel psikoterapi, cinsel ve çift ilişkileri alanında uzmanlığını almıştır. Aile danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.
Elife BOYDAŞ, bireysel sorunlar; yokluk, hiçlik, boşlukta hissetme, yalnızlık duygusu, depresyon, suçluluk duygusu, kararsızlık, madde kullanımı, sorumluluk alamama, yas konularında bireysel destek sağlamaktadır. Ruhsal sorunlar; bipolar, depresyon, anksiyete, yıkıcı duygudurum bozukluğu, obsesif-kompülsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi uzmanlık isteyen alanlarda ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

Katıldığı Eğitim Programları

 • 9 Tip Mizaç Modeli (Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya SELÇUK)
 • Zor Kişilikler ( Prof. Dr. Nevzat TARHAN)
 • KDT ve Üçüncü Dalga Yaklaşımlarının Gelişimsel Öyküsü, Neden KDT? (Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR)
 • Stratejik Aile Terapisi (Emre KONUK)
 • Beden Zihni Bütünlüğüne Ulaşmada Hareket ve Dans Terapisi (Prof.Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK)
 • Ebeveyn Çocuk İlişkisinde Güvenli Bağlanma (Nilüfer DEVECİGİL)
 • Çocuklarda Ölüm ve Yas (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Süleyman ÇAKIROĞLU)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Uzm. Dr. Gökçe Elif SARIDOĞAN)
 • Ergenlerde Kaygı İçin Yaşama Dair Süper Beceriler (Dr. Şebnem GÜNAY)
 • İhmal ve İstismar Eğitimi
 • Sınav Kaygısı Eğitimi
 • Davranış Problemleri Eğitimi
 • Kariyer Danışmanlığı Eğitimi
 • Akran Zorbalığı Eğitimi
 • Sosyal Medya Bağımlılığı Eğitimi
 • Farklı Bir İletişim Psikodrama
 • Psikodrama Yaşantı Grubu
 • Psikodrama ile Yaşam Sahneleri Eğitimi
 • Okullarda ‘’Travmatik Olaylara Müdahale’’ Eğitimi (Uzm.Psikolog Emre KONUK)
 • Okul ve Psikanaliz – “Okullarda Kriz ve İntiharı Önleme”
 • Okul ve Psikanaliz – “Değişen Beden, Değişen Duygular, Değişen İlgiler”
 • Okul ve Psikanaliz- ‘’Öğrenme İlişkileri’’
 • Etkili Sunum Becerileri
 • Okulda Ruh Sağlığı: Ergenlerde Okul Odaklı Öznel İyi Oluşun Etkisi
 • Öğrencilerde Davranım Bozuklukları (İbrahim BİLGEN)
 • DEHB ve Üstün Yetenekli Çocuklar (Bülent MADİ)
 • Sosyal Medya Bağımlılığı ve Ergenlik Sorunları (Prof.Dr. Nevzat TARHAN)
 • Psikolojik İlkyardım Semineri (Prof.Dr. Özgür ERDUR BAKER)
 • Psikolojik Danışma Uygulamaları Eğitimi (Prof.Dr. Ragıp ÖZYÜREK)
 • Boşanma ve Çocuğun Uyumu (Yrd.Doç.Dr. Çiğdem YAVUZ GÜLER

VERDİĞİ EĞİTİMLER

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklara Sınıf ve Kural Koyma
 • Eşler Arası İletişim
  – Kardeş Kıskançlığı ve Yeni Kardeşe Hazırlık
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özellikleri
 • Çalışan Ebeveynin Zaman Yönetimi
 • Çocuklarda Öfke Kontrolü
 • Duyguları Tanıma ve Yönetme
 • Sağlıklı Beslenme
 • Anne Sana Söylüyorum Beni Duyuyor musun?
 • Tükenmişlik ve Motivasyon
 • Diyabette Farkındalık
 • Bağımlılıkla Mücadele (TBM Çocuk ve Yetişkin
 • Stresle Baş Etme
 • Travma ve sonrası stres bozukluğu
 • Madde Bağımlılığı
 • Tütün Bağımlılığı
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Sağlıklı Yaşam Uygulamaları
 • Doğru Davranış Kazandırma
 • Yetkin ailede çocuk yetiştirmek
 • Bağlanma stilleri
 • İşgal ve ihmal
 • Kişisel sınırlar ve mahremiyet
 • Uyum ve davranış bozukluğu   
 • İş hayatında çatışma yönetimi

  SERTİFİKALAR

 • BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ
 • HİPNOZ
 • CİNSEL TERAPİ
 • BOŞANMA TERAPİSİ
 • ÇİFT TERAPİSİ
 • AİLE DANIŞMANLIĞI
 • MASTERSON YAKLAŞIMLI TERAPİ
 • TERAPİDE RÜYALAR İLE ÇALIŞMAK
 • LİDERLİK EĞİTİMİ (2018)
 • İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
 • PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • TRAVMAYA MÜDEHALE EFT VE EMDR EĞİTİMİ (2016)
 • PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİMİ
 • ÇOCUK KORUMA KANUNU DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARI UYGULAYICI EĞİTİMİ
 • ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ