Psikolojik Danışman Sümeyye Bilici

5/5

HAKKINDA

Psikolog/ Psikoterapist Sümeyye Bilici Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Uzun süreli stajyerlik çalışmasını Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Stajyerlik sürecinde Ağır Kişilik Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Duygu Durum Bozuklukları, Şizofreni, Depresyon tanısı almış bireylerle çalışma ve onları gözlemleme fırsatı bulmuştur. Mezuniyeti sonrasında Van Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde dezavantajlı bireylerle; sonrasında ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde bağımlı bireylerle psikolog olarak çalışmıştır. 2019 yılından bu yana Psikoterapi Enstitüsü’nden Bütüncül Psikoterapi adı altında eğitimlerini almaktadır. Birçok psikoterapi ekolünün atölye çalışmaları, seminer ve eğitimlerine katılmıştır. Psikolog Sümeyye BİLİCİ ergen, genç yetişkin, yetişkin, aile ve çiftlerle çalışmalarını yürütmektedir.

 • Çalışma Alanları
 • Aile Psikoterapisi
 • Çift Psikoterapisi
 • Yetişkin ve Ergen Psikoterapisi
 • Kayıp ve Yas
 • Travma
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı
 • Hipnotik Yeniden İşleme
 • Genogram
 • Kum Terapisi

Kişilik Bozuklukları (Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Histerik Kişilik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Sado Mazoşist Kişilik Bo- zukluğu)

Kaygı Bozuklukları (Ayrılma Kaygısı Bozukluğu, Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Ank- siyete Bozukluğu)

 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Uyum Problemleri
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları,
 • Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmama,
 • Öfke Problemi
 • İletişim Problemleri
 • Stres ve Stresle Başa Çıkabilme
 • Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

Aldığı Eğitimler:

 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Teori)
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Formülasyon)
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Süpervizyon)
 • Aile Danışmanlığı(Psikoterapi Enstitüsü Tahir Özakkaş/ 2020)
 • Masterson Yaklaşımı Eğitimi ( Psikoterapi Enstitüsü Tahir Özakkaş/ 2023)
 • Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ( Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • Sorun Yönetimi ve Fazlası Eğitimi
 • Kum Terapisi Eğitimi
 • Genogram Eğitimi
 • Travma ve Kaygı Bozukluklarında Yeni Teknikler Eğitimi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği 

Üyesi Olduğu Dernekler:

 • Hipnoz Derneği
 • Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği)