Uzman Psikolojik Danışman Gülden DAŞÇI

2018 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans öğrenimi boyunca anaokulu, rehberlik ve araştırma merkezi, okullar ve psikolojik danışma kurumları gibi çeşitli alanlarda staj yapmıştır. Mezuniyetinin ardından özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmalar yürütmüştür.  2018-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nden Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Özel okulların anaokulu ve lise kademelerinde Okul Psikolojik Danışmanı olarak çocuk, ergen ve ailelerle çalışmıştır. 2019 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü yüksek lisans programını 2022 yılında başarıyla tamamlamış ve uzmanlık  derecesine sahip olmuştur.

2022 yılı itibariyle Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü doktora eğitimine devam etmektedir.  Şuanda  yüz yüze ve çevrimçi olarak psikolojik danışma hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Moxo Dikkat Testi – Moxo Türkiye
 • Aile Danışmanlığı – Marmara Üniversitesi
 • Yaratıcı Drama ile Tanışma – YÖRET
 • Kuşaklar Köprüsü – YÖRET
 • Oyun Terapisi Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı – İstanbul Üniversitesi
 • Terapötik Kartlar
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte)
 • Peabody Alıcı Dil Testi
 • Bender Gestalt
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi.

Çalışma Alanları

 • Kaygı ve İlişkili Bozukluklar
 • OKB ve İlişkili Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları
 • Öfke Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Özgüven
 • Ergenlik Dönemi Uyum ve Psikososyal Gelişim
 • İlişki ve İletişim Sorunları

Yayınlar

 • Uluslararası Katılımlı FSMVÜ Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi (EMAK-2021) – Sözlü Bildiri
 • Genç Yetişkinlerde Büyüme Korkusu ile Öz Şefkat Arasındaki İlişkide Bilişsel Esneklik ve Kendini Saklamanın Aracı Rolü (Yüksek Lisans Tezi)
 • Evaluation of Attitudes Towards Seeking Mental Health Services From a Cultural Perspective: Turkish Adaptation of Barriers to Seeking Mental Health Counseling Scale