Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İNG) bölümünü 2018 yılında onur derecesiyle tamamladıktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji yüksek lisans programına 2019 yılında kabul edilmiş, Şubat 2022’de “Beliren yetişkinlik döneminde mükemmeliyetçilik ve öz-şefkat: algılanan ebeveyn tutumlarının yordayıcı rolü” adlı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitiminde Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) bünyesinde okul terkini önlemeye yönelik projelerde akran danışmanlığı yapmış; ergenlere yönelik sosyal beceri atölyelerinde aktif rol almıştır. Lisans mezuniyeti itibariyle okul öncesi eğitim kurumlarında görev almış; 3-6 yaş grubu gözlem,, ebeveyn görüşmeleri ve danışmanlığı yapmıştır. Lisans dönemi, çeşitli danışmanlık merkezlerinde staj yapmış; yüksek lisans stajını ise Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde pandemide desteğe ihtiyaç duyan bireylere online terapi hizmeti vererek tamamlamıştır.  Şu an, Psikodinamik psikoterapi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte, yetişkin (18 yaş ve üzeri) bireylere psikoterapi hizmeti vermektedir.

Çalışma Alanları

 • İlişkiler, ilişki kurma ve sürdürmeye dair zorluklar (aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, romantik-yakın ilişkiler vb.)
 • Kimlik arayışı ve kimlik çatışmaları
 • Ayrışma – bireyleşme sorunları
 • Duyguları tanıma ve düzenleme güçlükleri (kaygı, öfke, suçluluk, utanç, değersizlik, yetersizlik, boşluk, depresif duygular vb.)
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Kişilik örüntüleri/bozuklukları
 • Kayıp ve yas

Aldığı Eğitimler

 • EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi (Enstitü Ay, 2023)
 • Rorschach Testi ve TAT Eğitimi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği) (Teori & Süpervizyon) (2021 – 2023)
 • Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi (İstanbul Psikoloji Okulu & Giunti Psychometrics Turkey) (Teori & Süpervizyon, 2022 – 2023)
 • Psikanalize Giriş Seminerleri (İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, 2020 – 2021)
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri (Somatik Deneyimleme Türkiye, 2021)
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapi 1. Düzey Eğitimi (DOÇAT, 2021)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulayıcı Eğitimi (Psikoloji Akademisi & Torusad) (Teori & Süpervizyon, 2021)
 • Psikanalitik Psikoterapiler (Uzm. Kln. Psk. Bahattin Göktan, 2020)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı Eğitimi (Dr. Nevin Dölek, 2018)

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Psikologlar Derneği

EMDR Türkiye Derneği