Kısa-Yoğun Psikoterapi

Kısa-Yoğun Psikoterapi Programı insanın iç dünyasını keşfe çıkması  için hazırlanmıştır. İnsanın ruhsal yapısı anlaşılması çok zor, karmaşık ve soyut bir yapıya sahiptir. Bu ruhsal yapı döllenmeden başlayıp ölüme kadar sürekli değişim göstermektedir. Temelleri genellikle çocuklukta atılıp herhangi bir farkındalık ve değişim olmadığı sürece hayatının sonuna kadar devam eden bir örüntüye sahiptir.  Bu program,kişinin  bir rehber eşliğinde bu bilmediği dünyayı, örüntüyü anlayıp keşfettikten sonra kendi dünyasına uygulaması için hazırlanmıştır.

İnsanın ruhsal yapısı oluşurken doğal akışı bozan birçok faktör  vardır. Bu faktörler ruhsal sorunlarımızın oluşmasına neden olur.  Bu ruhsal sorunlar kişinin içinden çıkılamaz bir durumda hissetmesine neden olur. Belki binlerce insan aynı sorunu  yaşamasına rağmen ve bu sorunun çözümü olmasına rağmen kişi sorunun çözüm arayışını bırakıp kendi içinde ızdırap çekmektedir. Bu  bakış açısı  insanın kendi yaşam kalitesini düşürerek potansiyelinin altında bir hayat yaşamasına neden olur. Şöyle ifade edersek elinde bir lirası olan bir kişi geçmiş yaşantılarından ruhsal sorunlarından dolayı parasını bir lira yerine elli kuruş olarak algılayabilir. Böylece bu algı değerinin altında bir hayat sürmesine neden olabilir. Fakat kişi bunun farkına varıp bir arayışa girdiği andan  itibaren kişinin iç dünyasının kesif süreci kısaca terapi süreci başlamıştır. Araştırmadan, yardım alacağı kişinin seçimine kadar ki süreçte, kendisini anlayıp ruhsal sorununa çözüm bulacak psikoterapistin seçimi bile  çok önemlidir. Seçimi sırasında kişi farkında olmadan psikoterapistin çok iyi eğitimler alması, yardım alan kişilerin yorumlarının çok iyi olması, adresinin  çok yakınında olması, fotoğrafına baktığında bakışı, gülüşü,  mimikleri  çok samimi olması vb nedenlerle psikoterapistini seçerken daha o anda  güvenmeye  başlamıştır. Bu seçim sürecinin bile çok derin anlamları vardır. Bu süreçten sonra terapistin elinde birçok kuram ve teknik olması gerekir. Kişinin ruhsal sorununa yönelik en uygun yöntemi belirleyip uygulaması gerekir. Maalesef birçok  terapistin elinde tornavida var ve her şeyi vida olarak görüp sıkmaya çalışır hâlbuki çivi olduğunda tornavida işe yaramaz. Terapist tornavida ile uğraşıp durur ve bu bir  zaman kaybıdır. Ondan dolayı bütün terapi yöntemlerini bilip kişinin sorununa göre yaklaşması gerekir.

Psikoterapi genellikle uzun bir süreç gerektirir. Bu program kişinin  15 gün civarında, günde 2-3 defa görüşmeyle kısa zamanda ruhsal sorunundan kurtularak yaşam kalitesini artırmayı hedefleniyor. Uzun süreçler  kişinin hayatında daha çok şey kaybettirdiği için bu programı seçerek  kişi hayatına verdiği zararı azaltıyor.  Bu terapi yönteminde ilk görüşmelerde kişinin şikayetlerini, sorununun ne olduğunu, ne zamandan beri devam ettiği, bu durumun onun hayatında hangi işlevleri bozduğu öğrenilir.  Daha sonra kişinin doğum öncesinde annesinin yaşadığı hayattan başlayıp, çocuğun doğumu, bebekliği, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemleri ayrıntılı ve derinlemesine dinlenerek ruhsal karmaşasına neden olan sebepler netleştirilir.  Bunun dışında ruhsal karmaşaya neden olan soy ağacındaki kişilerinin danışanın hayatına etkileri ortaya çıkarılır. Bunun dışında sorununu devam ettirici güncel veya son yıllarda yaşadığı tetikleyiciler netleştirilir. Bu süreçte biz danışanın ilk görüşmelerinden itibaren  ruhsal sorununu netleştirip ona yönelik formülasyon oluşturup  onun için en uygun çözüm yolunu uygulamaya başlıyoruz. Danışanın bilgileri ile ilişkilendirilerek psikolojik eğitim veriyoruz. Psiko-eğitimle kişinin ruhsal dünyasının nasıl oluştuğu, hayatımızda kullandığımız mekanizmaları, doğumdan başlayarak insanın gelişimini, bilinç dışının nasıl işlediğini anlaması sağlanır. Daha sonra yüzleştirmeler, aynalamalar ve yorumlamalar kişinin farkındalığı arttırılmaya çalışılıyor. Kısaca bu programın en önemli avantajı kısa zamanda değişimlerin belirtileri görülerek danışanın yaşam kalitesi artması ve böylece değişim olacağına olan inancının artmasıdır.Bu program bittiğinde  amacımız sorunlarına bir uzman gibi bakmasını ve çözüm üretmesini sağlamak. Bir başka deyişle danışanın ruhsal dünyasındaki karmaşa bittiği zaman danışanın bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamasını sağlamaktır.

Sonuç olarak ;bu program sonucunda danışanın sorunları kısa sürede ortadan kalkar ve  danışan psikolojik olarak rahatlar, yaşam kalitesi artar. Bu program sıkıştırılmış bir terapi yöntemi olarak  birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Kısa-Yoğun psikoterapi şu durumlarda kullanılmaktadır; zamanı kısıtlı olan kişiler,  yurtiçinde şehir dışında terapi almak isteyenler uzun süreli terapilerde gidip gelmek sorun oluşturmakta ve son olarak  yurtdışında gelenler (Gurbetçiler (Almanya, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere vb)) kısa sürede ülkelerine tatile gelen kişilerin terapinin yarıda kalmadan  bu kısa süre içinde terapi görerek amaçlarına ulaşmak isteyen kişilere uygun bir programdır. Kurtköy psikolog/Pendik psikolog

 

 

İshak BÜYÜKYILDIRIM

Klinik Psikolog/Psikoterapist,

Kurtköy/Pendik/İstanbul