BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA SOSYAL İLİŞKİLER

Borderline kişilik bozukluğu, kişinin kendini ve başkalarını algılama biçimini etkileyen bir psikolojik durumdur. Bu bozukluğa