DUYGUSAL ZEKA GELİŞTİRME: İNSAN İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını tanıması, anlaması ve yönetmesi, başkalarının duygularını anlama ve yanıt vermesi