Psikolog Selin Akyürek

HAKKINDA

Psikolog/Psikoterapist Selin AKYÜREK Samsun’da doğmuştur. İlköğretim eğitimini Samsun’da tamamlamış olup lise ve üniversiteyi İstanbul’da okumuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Stajını devlet tarafından korunma altına alınan çocuklara psikolojik ve sosyal destek veren Mutlu Yuva Derneği’nde tamamlamıştır. Staj sonrasında aynı dernekte tam zamanlı olarak ev danışmanlığı yaparak dezavantajlı çocukların psikolojik, sosyal ve akademik hayatlarının takibini yürütmüştür. Aynı zamanda psikoterapist olarak derneğin iki farklı ofisinde aktif görev almıştır.

Çalışma Alanları

Çocuklar için; DEHB, Yeme Problemleri, Özgül Fobi-Sosyal Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Öfke Problemleri, Tırnak Yeme, Enkoprezis (Kaka Tutma)-Enürezis (Alt Islatma), Çocukluk Çağı Depresyonu, Kaygı Bozuklukları, Sınır Problemleri, Uyku Problemleri, Özgüven Sorunları, Okul Uyum Problemleri, Ayrılık Kaygısı, Bağlanma Bozukluğu, Kardeş Kıskançlığı, Akran Zorbalığı,

Yetişkinler için; Fobiler, Panik Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Bağlanma Bozukluğu, Davranış Problemleri ve Özgüveni, Kayıp ve Yas, Beden Dismorfik Bozukluğu, Psikotik Bozukluklar, Kronik Ağrı, Hayalet Uzuv Ağrısı, Tıbbi Olarak Açıklanamayan Ağrılar

Aldığı Eğitimler

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – Klinik Psikolog Mehmet Teber

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi – Klinik Psikolog Reyhana Seedat

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi – Psikiyatrist Doktor Vahdet Görmez

Emdr Terapisi – Klinik Psikolog Asena Yurtsever

Moxo Dikkat Testi – Moxo Türkiye

9 Mizaçlı Temel Ennegram Eğitimi – Mehmet Yaşar

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları – Klinik Psikolog Mehmet Teber

Oyun Terapilerinde Öylüleri Kullanmak – Klinik Psikolog Mehmet Teber

Oyun Terapilerinde Temaları Anlamak – Klinik Psikolog Mehmet Teber

Disleksi Eğitici Eğitimi – MUDEP

Projektif Çocuk Resmi Değerlendirme

Objektif Çocuk Çocuk Resmi Değerlendirme Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri, Frankfurter Dikkat Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Gessel Gelişimsel Figürler Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Porteus Labirent Testi, Kent EGY T esti, Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi, Çocuklar için DEHB Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Depresyon Ölçeği,)

Afet Destek Programı

Akran Kılavuzluğu – Mutlu Yuva Derneği