ERGENLİKTE ÖZ ŞEFKATİN ÖNEMİ

Ergenlik, bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde bireyler, kimlik