Ergenlik, bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde bireyler, kimlik arayışı içindedir ve çevrelerindeki dünyaya uyum sağlamaya çalışırlar. Bu süreçte, ergenlerin kendilerine karşı şefkatli ve anlayışlı olmaları, sağlıklı bir gelişim için oldukça önemlidir.

Öz şefkat, bireyin kendi hata ve kusurlarını kabul etmesi, kendini yargılamadan anlayışlı bir bakış açısı geliştirmesidir. Öz şefkatli bireyler, kendilerini olduğu gibi kabul ederler ve hatalarından ders çıkararak ilerlerler. Bu sayede, özgüvenleri ve benlik saygıları gelişir.

Ergenlikte öz şefkat, aşağıdaki alanlarda olumlu bir etki yaratabilir:

 • Duygusal gelişim: Ergenler, bu dönemde duygusal olarak oldukça hassastır. Öz şefkatli bireyler, olumsuz duygularla başa çıkma becerilerini geliştirirler. Bu sayede, stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara karşı daha dirençli olurlar.
 • Sosyal gelişim: Ergenler, bu dönemde akranlarıyla daha fazla etkileşim kurarlar. Öz şefkatli bireyler, akran ilişkilerinde daha başarılı olurlar. Bu sayede, olumlu ilişkiler kurabilir ve toplumsal uyum sağlayabilirler.
 • Öz yeterlilik: Ergenler, bu dönemde bağımsızlık arayışındadır. Öz şefkatli bireyler, kendilerine olan güvenleri sayesinde yeni beceriler edinmeye ve hedeflerine ulaşmaya daha istekli olurlar.

Ergenlerde öz şefkati geliştirmenin bazı yolları şunlardır:

 • Kendine karşı nazik ve anlayışlı olmak: Ergenler, hata yaptıklarında veya başarısız olduklarında, kendilerini yargılamak yerine anlayışlı bir bakış açısı geliştirmeye çalışmalıdırlar. Örneğin, bir sınavda başarısız olduklarında, kendilerini “aptal” veya “yetersiz” olarak görmemeliler. Bunun yerine, “Sınavı hazırlarken yeterli çalışmadım. Bir dahaki sefere daha fazla çalışacağım.” diye düşünebilirler.
 • Güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak: Ergenlerin kendilerini olduğu gibi kabul edecekleri ve destekleyecekleri bir ortamda büyümeleri, öz şefkat geliştirmeleri için önemlidir. Ebeveynler ve eğitimciler, ergenlerin hatalarını kabul etmelerini ve kendilerine karşı nazik olmalarını desteklemelidirler.
 • Öz şefkat becerilerini öğrenmek: Öz şefkat, bir beceridir ve öğrenilebilir. Ergenler, öz şefkat becerilerini geliştirmek için kitaplar, makaleler veya online kaynaklardan yararlanabilirler. Ayrıca, öz şefkat eğitimi veren kurslara veya gruplara katılabilirler.

Ergenlerde öz şefkatin geliştirilmesi, onların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için oldukça önemlidir. Ebeveynler ve eğitimciler, ergenlerin öz şefkat becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar yapabilirler.

Öz şefkat, ergenlerin aşağıdaki gibi olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir:

 • Daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler.
 • Daha iyi kararlar verebilirler.
 • Daha başarılı olabilirler.
 • Daha mutlu ve tatmin olmuş hissedebilirler.

Ergenlerde öz şefkati geliştirmeye yardımcı olmak için ebeveynler ve eğitimciler şunları yapabilirler:

 • Ergenlere, hata yapmanın ve başarısız olmanın normal olduğunu öğretin.
 • Ergenlere, kendilerini olduğu gibi kabul etmelerini ve sevmelerini teşvik edin.
 • Ergenlere, duygularını ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın.
 • Ergenlere, öz şefkat becerilerini geliştirmek için kitaplar, makaleler veya online kaynaklardan yararlanmalarını tavsiye edin.

Psikolojik Danışman İrem Rüzgar