MADDE BAĞIMLILIĞI

Madde bağımlılığı ya da madde kötüye kullanımı; uyuşturucu, yatıştırıcı, uyarıcı, keyif verici vb. özellikleriyle kişide