SOSYAL ANKSİYETE NEDİR? BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Sosyal anksiyete sosyal ortamlarda kendisini gösteren ve ortaya çıkan bir çeşit huzursuzluktur. Kişide görülen belirtiler