• Aşağıdaki Ölçme Araçları Uygulanmaktadır:
  • Moxo Dikkat Testi
  • MMPI
  • Benton
  • Burdon
  • D2
  • Bender Gestalt
  • Frostig
  • metropolitan okul olgunluk testi