Klinik Psikolog Burak Şensöz

5/5

HAKKINDA

Psikolog Burak Şensöz Aydın’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aydın’da tamamladı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü(%100 İngilizce) kazandı ve 2020’de mezun oldu. Üniversite döneminde Empati Aile Danışmanlığı Merkezinde klinik psikoloji alanında gönüllü staj programına katıldı.

Burada hastalarla yapılan yüz yüze görüşmelerde ve sonrasında takip edilen tedavi süreçlerinde gözlemci olarak bulundu. Daha sonrasında, zorunlu stajını Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde başarıyla tamamlayarak, bu staj süresince hastanenin ‘Amatem, Çocuk ve Ergen, Kadın ve Adli’ biriminde olmak üzere bir çok vaka görerek, deneyim elde etti.

Bunlar dışında TEGV’de yaklaşık olarak 6 ay çocuklarla aktif olarak çalıştı. Mezun olduktan sonra Rumeli Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve şu an psikoterapiler üzerine tez çalışmasını yürütmektedir. Yüksek lisans eğitimi kapsamında staj programını Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde tamamladı. Tüm bunlara ek olarak aile danışmanlığı, bilişsel davranışçı terapiler, rasyonel duygucu davranışçı terapi, cinsel terapi, çocuk ve ergen psikoterapisi alanlarında eğitimlerini tamamladı ve psikoloji alanında çeşitli test eğitimleri alarak bu testlerin uygulayıcısı oldu. 2020 yılından beri de Bütüncül Psikoterapi eğitimini devam ettirmektedir. Alanında öncü isim ve kurumlardan eğitimler dahilinde ve haricinde süpervizyonlar almış ve tamamlamıştır. Aldığı bu eğitimler dışında çeşitli kongre, sempozyum, atölye çalışmalarına katılımcı, konuşmacı ve eğitimci olarak katılım sağladı. Bunların dışında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalar yürütmüş ve yayınları bulunmaktadır.

Psikoloji ve psikoterapi alanlarında yayın yapan çeşitli dergilerde hakemlik yapmaktadır. Ayrıca Uluslararası Bütüncül Psikoterapileri Araştırma Birliği (SEPI) bölgesel ağının araştırma komitesindedir. Bu süreçte mesleki anlamda sahada ve eğitim anlamında aktif olarak kendini geliştirdi ve geliştirmeye devam etmektedir. Psikolog Burak Şensöz 2020 yılından itibaren çocuk, ergen, genç yetişkin, yetişkin, aile ve çiftlerle bireysel terapi ve grup psikoterapilerine devam etmektedir. Ayrıca akademik çalışmalar yapmakta ve bu yönde de kendini geliştirmektedir.

 • Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Çalışmalar – Şensöz, B. (2023). 
 • Varoluşsal, Psikodinamik ve Bilişsel Yaklaşımlar Açısından Ruh Sağlığı Süreçlerinin Bir Analizi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Yüksek Lisans Tezi, Rumeli Üniversitesi. İstanbul, Türkiye. (Halen) – Şensöz, B. (2023). 
 • Biliş, Duygu ve Davranışın Çözümlenmesi ve Bütünselleştirilmesi. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B. (2023). 
 • Vaka Örnekleriyle Türk Kültünde Terk Depresyonu Kuramı. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B. (2023). 
 • Kişilik Bozukluklarında Travma. Travmaya Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B., Ak, A., Erdem, S. N. (2023). 
 • Türk Edebiyatının İki Farklı Döneminde Aynı Yazar Tarafından Yazılmış İki Romanın Bütüncül Psikoterapi Yöntemiyle İncelenmesi. Uluslararası Bütüncül Psikoterapileri Araştırma Birliği (SEPI) 39. SEPI Kongresi. Vancouver, Kanada. – Şensöz, B. (2023). 
 • Terk Depresyonu Kuramının Türk Kültürü Açısından İncelenmesi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 6 (11), 67-72. – Şensöz, B. (2022) 
 • Terk Depresyonu Kuramının Türk Kültürü Açısından İncelenmesi. 6. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi. Ankara, Türkiye. – Şensöz, B., Ak, A., Saglam, H., Cengiz, İ. (2022). 
 • Psikoterapilerde Atasözü ve Deyimlerin Kullanımı. Uluslararası Bütüncül Psikoterapileri Araştırma Birliği (SEPI) 38. SEPI Kongresi. Lozan, İsviçre. – Şensöz, B., Ak, A., Cengiz, İ., Karacasu, G. (2022). 
 • Üç Bütüncül Psikoterapistin Aynı Danışana Öznel Yaklaşımlarının İncelenmesi. Uluslararası Bütüncül Psikoterapileri Araştırma Birliği (SEPI) 38. SEPI Kongresi. Lozan, İsviçre. – Şensöz, B. (2022). 
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi. 2. Klinik Staj Programı. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B. (2022). 
 • Terk Depresyonu Kuramı. 1. Klinik Staj Programı. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B. (2022). 
 • Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak. İstanbul, Türkiye. – Şensöz, B. (2021) 
 • Masterson’un Kendilik Üçlüsü: Alan Kuramının Kendilikle İlişkisi. Psikoterapi Enstitüsü Sempozyum Serisi, 14. Sempozyumu, İstanbul. Türkiye. – Şensöz, B. (2021). 
 • Bütüncül Bakış Açısı ile Rüyalarla Çalışmak. Psikoterapi Enstitüsü Sempozyum Serisi, 13. Sempozyumu, İstanbul. Türkiye. – Şensöz, B. (2017) 
 • İşitsel ve Görsel Algı Arasındaki Farklar. İzmir Ekonomi Üniversitesi. İzmir, Türkiye. Aldığı Eğitimler – Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi (2022-Halen) 
 • Kendilik Psikolojisi Enstitüsü – 19. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Süpervizyon (2022-2023) 
 • Uzm. Dr. Tahir Özakkaş / Psikoterapi Enstitüsü – MMPI Uygulayıcı Belgesi Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi – 19. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Formülasyon (2021-2022) 
 • Uzm. Dr. Tahir Özakkaş / Psikoterapi Enstitüsü – 19. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Teorik (2020-2021) 
 • Uzm. Dr. Tahir Özakkaş / Psikoterapi Enstitüsü – Yapısal Eşitlik Modellemesi (2022) Prof. Dr. Ömer Faruk Şimsek – 47. Cinsel Terapi Eğitimi (2020) 
 • Cem Keçe / Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) – Aile Danışmanlığı Eğitimi (2021) Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (2021) 
 • Rasyonel Psikoloji Enstitüsü / Dr. Murat Artıran Üyesi Olduğu Dernekler – SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) – Psikoterapi Enstitüsü Derneği – Türk Psikologlar Derneği – Hipnoz Derneği