Aile ve Çift Terapisti & Uzm. Psk. Dan

5/5

Hakkında

EĞİTİM DURUMU 

 Van Alpaslan Anadolu Öğretmen Lisesi 

 Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü(Lisans)

 İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü(Master) 

 

UZMANLIK ALANLARI 

 

Çift Terapisi, Aile Terapisi, Ergen Terapisi, Anksiyete Bozukluğu, Panik Atak, OKB, Öfke Problemleri, Boşanma Travması, Özgüven Sorunları, Sosyal Fobi, Sınav ve Performans Kaygısı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu… 

 

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ 

 

Davranış Bilimleri Enstitüsünde EMDR 1. Düzey eğitimi,

 

Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsünde Aile ve Çİft Terapisi Eğitimi,

 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi,

 

Uygulamalı Davranış Analizi,

 

OÇİDEP (Otizmli çocuklar için davranışsal eğitim programı),

 

PECS (Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi),

 

KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER 

 

  1. Ulusal PDR Kongresi, (MERSİN-2015)“Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”
  2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (İstanbul -2016) “Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Psikolojik Sağlamlılığın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”
  3. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi ( ANTALYA – 2018 ) ‘‘OÇİDEP programını uygulayan ev eğitmenlerinin motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi’’
  4. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Samsun -2017) ‘‘Poster Bildiri Sunumu Otizmli Bir Çocuğa Toplumsal Uyum Becerilerinin Video Model Tekniği İle Öğretimi Ve Etkilerinin İncelenmesi’’
  5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Eskişehir-2016 )‘‘Poster Bildiri Sunumu Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerilerinin Müzikli Oyunlarla Öğretimi ve Etkilerinin İncelenmesi’’

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Sertifika Programı,

Yaratıcı Drama Eğitimi,

Travma Sonrası Psikososyal Müdahale Eğitimi,

Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Sertifika Programı,

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemede Psikolojik Danışmanın Rolü,

Aile Sorunları Çözme Teknikleri Eğitimi Programı,

Ergenler Ne İster Eğitimi

 

UYGULADIĞI TESTLER

Moxo (dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu testi), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, AGTE , Bender Gestalt, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Cattel, Porteus labirent testi, C.A.T, Frostig Görsel Algı Testi, Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri.