Ben Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Erdoğdu 2014-2019 yılları arasında psikoloji lisans (ingilizce) eğitimimi bahçeşehir üniversitesinde tamamladım. Bu dönemde  Doç. Dr. Bilge Uzun önderliğinde “Çocuk ihmal ve istismarına yönelik farkındalık projesi”nde yer aldım. 2019-2021 yılları arasında klinik psikoloji yüksek lisans eğitimimi tamamlayarak “Klinik Psikolog” ünvanı aldım. Tez döneminde Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans kapsamında “Salgın Dönemi

Bağımlılık ve Ruh Sağlığı” başlığı altında bireylerin bilişsel sosyal ve gelişimsel yönlerini inceleyerek bu özellikler ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi ve bu ilişkiler doğrultusunda bireylerin hayatlarındaki baş etme mekanizmaları ile alışkanlıkları arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olabilmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada Egzersiz Bağımlılığının Dürtüsellikle İlişkisini araştırdım. Öğrencilik sürecimde Balıklı Rum Hastanesi ve NP İstanbul Beyin Hastanesinde staj yaptım. Gönüllü olarak Patika Engelsiz Yaşam Gönülleri Derneğinde engelli çocuklar ve aileleriyle çalışmaktayım. 2021 yılında Özel Moodist Psikiyatrive Nöroloji Hastanesinde çalışmaya başladım. Bir buçuk yıl genel psikiyatri servisinde yatan hastalarla çalıştıktan sonra Amatem (Alkol,madde,sigara,kumar bağımlılığı tedavi merkezi) servisinde altı ay koordinatör psikolog olarak görev yaptım. Bu süreçte; Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR Terapisi, ISST onaylı Şema Terapi Eğitimi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi, (MMPI) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Aile ve Çift Terapisi, Kişilerarası İlişkiler Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Spor Psikolojisi, Ölüm ve Yas Terapisi, Gestalt Mizaç Terapisi ve MOXO Eğitimi aldım. Aile ve Çift Terapisi, Bağımlılık (Alkol,Madde,Sigara,Kumar), Obsesif Kompulsif Bozuluk, Depresyon, Kişilik Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,Duygudurum Bozuklukları,Travma ve Yas alanlarında çalışmaktayım.