İlişkilerinde sorunlar yaşayan, evlilik birlikteliğini sonlandırmak isteyen veya aile ile ilgili yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelemeyen kişiler aile danışmanlığı pendik hizmetinden faydalanabilirler. Çocuk bakımından hasar almış duyguların tamirine, mali sorumluluklardan yeni yaşam düzenine dair alınacak kararlara kadar pek çok farklı konuda uzmandan destek almak gerekebilir.

Aile Danışmanları Sorunlara Nasıl Çözüm Bulur?

Aile içinde yaşanan problemlerde bireyler olaylara kendi pencerelerinden bakar.
Konusunda uzman aile danışmanları ise;
Çiftlerin birbirlerini saygı sınırları içinde dinlemesine
Farklı bakış açılarının görülmesine
Sorunların konuşulmasına
Tarafların birbirlerini olduğu gibi kabul etmesine ve
Beklentilerin ifade edilmesine ortam hazırlar.

Aile danışmanlarının ilgi alanına giren konu; kişiler değil, taraflar arasında kurulan ya da kurulamaya iletişimdir. Aile fertleri arasında yaşanan sorunlarda aksayan yönlerin tespiti ve düzeltilmesi danışmanın sorumluluğundadır.

Aile Danışmanlarının Hizmet Alanları Nelerdir?

Aile danışmanlarının verdikleri hizmetle bireysel terapi hizmeti birbirine karıştırılmamalıdır. Aile danışmanları bireyi tek başına ele almaz. Aile içindeki rolüne bakar. Ailenin bütün olarak ele alınması yaşanan sorunlara daha net bir ayna tutar.
Bu bağlamada aile danışmanlarının hizmet alanına;
Anne-baba-çocuk ilişkileri
Eşler arasındaki iletişim kalitesi
Yaşanan çatışmalar
Boşanma süreci
Flört dönemi ve
Aldatma psikolojisi girer.

Bu yaklaşımda bireyin yaşadığı kişisel sorunlar aile kavramı içinde ele alınır. Bireyin yaşattığı sorunlar tek başına değerlendirilmez ve aile içi dinamiğe olan etkileri tespit edilir.

Bireyin Değişimin Hedef Alındığı Seanslar

Bireyin değişiminin ele alındığı terapilerde, aile fertlerinin yaşadığı ortamın düzeltilmesi be yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır. Seanslar uzman hekimin önerisine uygun olarak tek tek ya da aile genelinde sürdürülür. Bazı durumlarda çekirdek aile olarak tanımlanan yakın akrabaların da sürece dahil olması istenebilir.

Aile danışmanları; aile içinde yaşanan münferit sorunlara eğildiği gibi, tüm aileyi etkileyecek olumsuz olay ve ani değişiklikler üzerinde de durur.
Bu durumlar;
Ani ölüm
Bir aile ferdinin evi terk etmesi ya da
Kronik bir hastalıktır.

Aile terapilerinde amaç; yaşanan sorunların çözümüdür. Aile fertlerinin birbirlerini daha iyi anlaması, farklı fikirlere karşı daha esnek bir tavır sergilenebilmesi veya aile içi hakların belirgin bir çizgiyle sınırlandırılması yaşam kalitesi üzerinde pozitif katkı sağlayacaktır. Rahat ve güven verici bir ortamda sürdürülen aile danışmanlığı tuzla hizmetleri, açık ve samimi bir iletişimle desteklenir.