Toplumumuzun yapı taşı olan ailelerimizin sağlıklı bir şekilde var olabilmesi ve toplum bütünlüğümüzün korunabilmesi için aile kurumuna büyük önem verilmektedir. Bu nedenle aile içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi adına birçok yöntem bulunmaktadır.

Aile içindeki bireysel problemlerin çözülmesi, aile üyelerinin birbiri ile yaşadığı sorunların giderilmesi, evlilik ya da boşanma gibi durumlarda ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların çözümü ve çocukların ruh sağlığının korunması adına aile terapisi hizmeti verilmektedir.

Aile danışmanlığı, bahsedilen sorunların çözümünün yanında aile üyeleri arasındaki sağlıklı iletişimin geliştirilmesi ve bireylerin birbirilerini daha iyi anlamasına katkıda bulunma amacı da taşımaktadır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun tüm aileyi etkilediği düşünüldüğünde aile danışmanlığının ve psikolojik danışmanlık kavramının önemini bize göstermektedir.

Aile Danışmanlığının Kapsamı

Aile danışmanlığının ilgi alanında birçok mesele bulunmaktadır.

Aile danışmanlığının kapsamı olarak;

    • Eşler arasında veya diğer aile üyeleri arasındaki sorunların çözümü
    • Ailelerin durumuna göre yeni yaşam tarzlarının oluşturulması
    • Ailenin ekonomik, sağlık ve eğitim ile ilgili yaşadığı sorunların aşılması
    • Evlilik, boşanma gibi olaylardan çocukların en az düzeyde etkilenmesinin sağlanması
    • Çocukların bakımı ve eğitim imkanları açısından eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi

Gibi aileyi kapsayan her konu gösterilebilir. Tüm bahsi geçen konularla ilgili olarak aile danışmanları ve Pendik psikolog gibi alanında uzmanlaşmış kişiler hizmet vermektedir.

Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

Aile danışmanı olacak ya olmak isteyen kişilerin ilk olarak; çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, gibi tıp alanlarından herhangi biri olan 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Bununla birlikte 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimini başarı ile tamamlamış olunması aile danışmanı olabilmek için gereklidir.

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile bireyleri ya da eşler arasında yaşanan problemlerin tamamı ilerleyen süreçte ailenin yapısını, ailedeki diğer bireyleri arasındaki ilişkileri, aile içindeki iletişimi etkilemektedir. Bu da ilerleyen süreçte aile üyelerinde birtakım kötü alışkanlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu nedenle aile danışmanları oldukça önemli bir sorumluluğa sahiptir. Aile danışmanları, düzenlenen danışmanlık seansları aracılığı ile aile bireyleri ile iletişim kurmakta ve ailenin temel sorunlarını tespit etmektedir. Aile danışmanı tarafından tespit edilen bu sorunlara karşı farklı persfektiflerden bakılarak sağlıklı bir şekilde çözülmesi sağlanmaktadır.

Toplumun en önemli birimi olan aile kurumu ile ilgilenen bir meslek olan aile danışmanlığı mesleğini yapacak olan bireylerin birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler arasında; aile bireyleri ile sağlıklı iletişim kurma becerilerine sahip olmak, kendini rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edebiliyor olmak, sorunların çözümü konusunda karamsar değil yapıcı olmak ve sorun yaşayan aileler ile bireysel danışmanlık şeklinde sürekli iletişim halinde kalarak sorunların birlikte çözülmesine katkı sağlamak gibi birçok önemli özellik yer almaktadır.