Aile terapisi, aile enstitüsündeki problemlerle ilgilenmesi ve doğrudan aile üyeleriyle çalışması bakımından bireysel yaklaşımlardan farklıdır. Aile terapisi genellikle, tüm aile üyelerinin bir şekilde sorunlara karıştığını ve aile üyelerinin sorunun devam etmesinde veya çözümlenmesinde önemli roller oynadığını varsayar. Bu tür terapi bazen tüm aile üyelerinin katılımı, bazen bazı aile üyeleriyle ve bazen de aile sistemindeki tek bir kişi ile gerçekleştirilir. Aile terapisi genellikle aile üyeleri arasında karşılıklı anlayış ve aile ilişkilerinin daha iyi anlaşılması ile sonuçlanır. Ayrıca, aile üyelerinin sorunları etkileşimleri temelinde incelenmektedir. Buradaki amaç bir aile üyesini suçlamak ya da sorunun ne olduğunu görmek değildir.

Aile terapisi, eşiniz, çocuklarınız veya diğer aile üyeleri ile sorunlu ilişkileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Evlilik veya mali sorunlar, ebeveynler ve çocuklar arasındaki çatışma veya madde bağımlılığı veya akıl hastalığının tüm aile üzerindeki etkisi gibi belirli konuları ele alabilirsiniz.

Aile Terapisi Ne Sunar?

Aile terapisi, gerektiğinde, ev içi dinamikleri incelemek ve ayarlamak ve ayrıca kronik bir hastalıktan muzdarip bireylere destek vermek için uygulanır. Örneğin, böyle bir psikolojik sorundan muzdarip bir bireyin ailesine verilen terapi sadece hastalıkla başa çıkmak için bir araç olarak değil, aynı zamanda bir bilgi kaynağı olarak da hizmet edecektir.

Aile terapisi, aile üyelerine uzlaşma ve birbirlerine yardım etme fırsatı verir. Bireylerin her bir aile üyesinin farklı yönlerini kabul etmesine ve birlikte yaşama dengesini düzenlemeye odaklanır, bu durumda tedaviyi alan taraf bireyler değil, bireylerin bağlı oldukları ilişki ağlarıdır. Bazı durumlarda terapist, aile üyelerinin farkında olmadığı sorunlara dikkat çekebilir ve bu noktada çalışmalarını sağlayabilir. Aynı zamanda terapist, aile üyelerinin birbirlerine nasıl davrandıklarına dikkat çekebilir. Her ne kadar araştırmalar aile terapisinin her türlü psikolojik problemde etkili olduğunu gösterse de, genel olarak aile terapisi gerektiren sorunlar şunlardır:

Aile Terapisi Gerektiren Durumlar

  • Aile içinde ikili ilişkilerdeki zorluklar,
  • Sorumluluk paylaşımı ya da sadece bir üyenin probleminin ailenin diğer üyelerini etkilemesinden kaynaklanan sorunlar (panik atak, hayvan fobisi, öfke yönetimi, depresyon vb.) 

bunlardan bazılarıdır. Ayrıca her türlü travma (kayıp, iflas, kazalar vb.) Aile terapisi çalışma alanındadır.

Aile terapisi stres, keder, öfke veya çatışmaya neden olan herhangi bir aile durumunda faydalı olabilir. Sizin ve aile üyelerinizin birbirinizi daha iyi anlamanıza ve sizi bir araya getirmek için baş etme becerilerini öğrenmenize yardımcı olabilir.

Ailenizi, özellikle birinizin ek tedavi veya rehabilitasyon tedavisi gerektiren bir akıl hastalığı veya bağımlılığı varsa, diğer akıl sağlığı tedavisi türleriyle birlikte aile terapisi yapabilir. Örneğin:

  • Aile terapisi, aile üyelerinin bir akrabasının şizofreni gibi ciddi bir akıl hastalığı varsa başa çıkmasına yardımcı olabilir – ancak şizofrenisi olan kişi, ilaçları, bire bir terapiyi veya diğer tedavileri içeren bireysel tedavi planına devam etmelidir.
  • Bağımlılık durumunda aile, aile terapisine katılırken, bağımlılığı olan kişi yatılı tedaviye katılır. Bazen bağımlılığı olan kişi kendi tedavisini istememiş olsa bile aile terapisine katılabilir.

Aile Danışmanlığından Ne Beklenir?

Aile terapisi tipik olarak birkaç aile üyesini terapi seansları için bir araya getirir. Bununla birlikte, bir aile üyesi, bireysel olarak bir aile terapisti de görebilir.

Oturumlar genellikle yaklaşık 50 dakika ila bir saat sürer. Aile psikoloğu genellikle kısa vadelidir – genellikle yaklaşık 12 seans. Bununla birlikte, ne sıklıkta karşılaştığınız ve ihtiyaç duyacağınız seans sayısı ailenizin özel durumuna ve terapistin önerisine bağlıdır.

Aile terapisi sırasında şunları yapabilirsiniz:

  • Ailenizin sorunları çözme, düşünce ve duygularını verimli bir şekilde ifade etme yeteneğini inceleyin
  • Çatışmaya katkıda bulunan sorunları ve bu sorunların üstesinden gelmenin yollarını belirlemek için aile rollerini, kuralları ve davranış kalıplarını keşfedin
  • Ailenizin birbirlerine bakma gibi güçlü yanlarını ve birbirlerine güvenme güçlüğü gibi zayıf yönlerini belirleyin

Örnek: Depresyon

Yetişkin oğlunuzun depresyonu olduğunu söyleyin. Aileniz depresyonunu veya en iyi nasıl destek sağlayacağını anlamıyor olabilirsiniz. Oğlunuzun refahı konusunda endişelenmenize rağmen, oğlunuzla veya diğer aile üyelerinizle yapılan görüşmeler tartışmaya başlar ve sinirli ve öfkeli hissedersiniz. İletişim azalır, kararlar alınmaz, aile üyeleri birbirlerinden kaçınır ve bireylerin arası açılır..

Böyle bir durumda, aile terapisi size yardımcı olabilir:

  • Özel zorluklarınızı ve ailenizin bunları nasıl ele aldığını belirleyin
  • Etkileşim kurmanın ve birbirleriyle sağlıksız ilişki kalıplarının üstesinden gelmenin yeni yollarını öğrenin
  • Bireysel ve aile hedefleri belirleyin ve bunları gerçekleştirmenin yollarını araştırın

Aile Psikoloğu Sonrasında Alacağınız Sonuçlar

Aile terapisi aile çatışmalarını otomatik olarak çözmez veya hoş olmayan bir durumu ortadan kaldırmaz. Aile terapistine gidenler, sizin ve aile üyelerinizin birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olduğuna ve zorlu durumlarla daha etkili bir şekilde başa çıkma becerileri sağlayabildiğini belirtirler. Ayrıca ailenin beraberlik duygusu kazanmasına yardımcı olabilir.