Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin diğer insanlara karşı sürekli olarak uyumsuz, saygısız ve yasa dışı davranışlar sergilediği bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, bireyin yaşamında önemli sorunlara yol açabilir ve toplum içinde uyum sağlama yeteneğini ciddi şekilde etkiler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin başkalarının haklarına saygısızlık yapma, yasa dışı davranma ve toplum kurallarını çiğneme eğiliminde olduğu bir kişilik bozukluğu türüdür. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan bireyler sıklıkla suç işlerler, yalan söylerler, başkalarına zarar verirler ve sorumluluklarını yerine getirmezler. Bu kişiler genellikle başkalarının duygularını umursamazlar ve empati yapma yetenekleri sınırlıdır.

Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri şunları içerebilir:

 • Yasa dışı aktivitelerde bulunma ve tekrarlayan suçlar işleme
 • Yalan söyleme ve manipülasyon
 • Başkalarına zarar verme veya kavga çıkarma
 • İş veya ilişkilerde istikrarsızlık
 • Sorumlulukları yerine getirmeme
 • Düşük öfke kontrolü
 • Empati eksikliği
 • İstikrarsız ilişkiler ve arkadaşlıklar
 • İnsanların duygularını sömürme

 Nedenleri

Antisosyal kişilik bozukluğunun kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, şu faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir:

 • Genetik faktörler
 • Çocuklukta travmatik deneyimler
 • Aile geçmişi
 • Nörolojik faktörler
 • Çocuklukta ihmal veya istismar

Tedavi Seçenekleri

 • Kognitif davranış terapisi (KDT): Bu terapi türü, kişinin zararlı düşünce ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olabilir.
 • İlaç tedavisi: Bazı semptomları kontrol altına almak için ilaçlar kullanılabilir.
 • Grup terapisi: Diğer insanlarla etkileşim kurarak sosyal becerileri geliştirmeye yardımcı olabilir.

Antisosyal kişilik bozukluğu, ciddi bir psikiyatrik bozukluktur ve tedavi gerektirebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile kişinin yaşam kalitesi iyileştirilebilir ve toplum içinde daha sağlıklı bir uyum geliştirme şansı artabilir.

 

Samet DİNÇ

Psikolog