Çocukluk evresinde görülen bazı psikolojik rahatsızlıklar arasında anksiyete bozukluğu yer alır. Kaygı bozukluğu olarak da bilinen kaygı bozukluğunun altında birçok neden vardır. Bu nedenin kaynağının tespit edilmesi, tedavi süreci ve gelecekteki yaşantısı için oldukça önemlidir.

Anksiyete Nedir?

Anksiyete, psikolojik bir rahatsızlık olup her yaşta ortaya çıkabilir. Günlük hayatta normal karşılanacak olan kaygılar kişiyi koruma altına alırken, gereksiz ve aşırı kaygılanma hali anksiyete olarak bilinir. Bu rahatsızlık kişinin hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Panik atak krizleri ile sıklıkla ortaya çıkan bu rahatsızlık, gün içerisinde sürekli bir endişe hali olarak görülür. Çocukluk zamanından başlayan anksiyete bozukluğu tedavi edilmediği takdirde yaşamın her alanını kaplayabilir.

Çocuklarda Anksiyete Belirtileri

Çocukluk döneminde ebeveyn tarafından fark edilmeyen ve ilerleyen yaşlarda daha fazla ilerleyen bir durum olan anksiyete bozukluğu kişide bazı belirtilerin ortaya çıkmasını sağlar. Genel anlamda çocuklarda görülen anksiyete bozukluğu belirtileri yetişkinlerden farklı olabilir.

Belirtileri;

  • Ayrılık korkusu
  • Yaygın kaygılanma durumu
  • Sosyal çevre kaygısı
  • Farklı fobiler

Genel anlamda her anksiyete bozukluğu kişiye göre farklı belirtiler gösterir. Bu kaygı durumu ile baş etmeye çalışan çocuklar farklı psikolojik sorunları da yaşayabilir.

Çocuklarda Ayrılık Kaygısı

Çocuklarda en fazla görülen anksiyete bozukluğu, ayrılık kaygısıdır. Bu belirtilerin kaynağında, bağlı olduğu ebeveyninden ayrılma düşüncesinin yarattığı korkudur. Ailesinin başına bir şey geleceği düşüncesi, terk edilme ya da ebeveyninden ayrılacağı düşünceleri ile ortaya çıkmaktadır. Boşanma nedeniyle yaşanan zorunlu ayrılıklarda, çocuk içine kapanır, ağlar ve kaygı hali artar.

Çocuklarda Sosyal Kaygı

Akranları, okul arkadaşları ya da çevrede bulunan arkadaşları arasında kendisini gösterememe konusunda yoğun kaygı duyar. Derslere katılımı az olup, sessiz bir profil sergilerler. Sınıf içerisindeki tutumlarında ise fikir sunmak, proje ya da ödev sunumları, parmak kaldırma ve arkadaşlarıyla oyun oynamaktan kaçınırlar.

Çocuklarda Yaygın Kaygı

Yaygın kaygı durumunda her duyum aldıkları konuda kaygıya kapılabilirler. Sağlık, aile sağlığı konusunda duyduğu her konuda kaygılanabilir. Birden fazla konuda kaygılanan çocuklarda bu durum takıntı haline gelebilir.

Çocuklarda Kendine Özgü Fobiler

Kendine özgü olan ve her çocukta farklılık gösteren bazı fobiler olabilir. Bu fobiler farklı ve değişken olabilir. Çocuk böylesi bir durumda fobi olarak tanımladığı obje ya da varlıklardan uzak durmaya çalışır. Bu bazen ses, ışık hayvan ya da farklı nesneler olabilir.

Çocuklarda Anksiyete Tedavisi

Bilişsel davranış terapileri ile çocuklarda anksiyete bozukluğu tedavi edilebilir. Bu terapi tekniğinde ebeveynlere oldukça iş düşmektedir. Uygulanan yöntemlerin evde de uygulanabilir olması tedavi sürecini kısaltır. Çocuklara sorunlarıyla baş edebilmeleri adına özellikleri fobileri çocuğun isteği ile yavaş yavaş karşısına getirilir. Bu bir obje ise öncelikle çocuğun isteği, güveni sonrası kademeli olarak alışması hedeflenir. Çocuğun bir duruma aniden maruz kalması ile kendi isteğiyle karşılaşması farklı durumlardır.