Emdr, kaynaklarında geçen adı ile Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Türkçe karşılığıyla Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisidir. Emdr, bir psikoterapi tekniğidir. Emdr kişinin yaşadığı, hala etkisinde kaldığı zorlu durumları anlamlandırmasına ve bu zorlu durumun etkisinden kurtulmasına yardım eden bir tekniktir. 

Dr. Francine Shapiro

Bu teknik Dr. Francine Shapiro tarafından 1987 yılında bulunmuştur. Shapiro, ABD Kaliforniya Eyaletinde Mental Araştırma Enstitüsünde üst düzeyde araştırma görevlisidir. Shapiro’nun göz hareketleri ile kişiyi rahatsız eden düşüncelerin şiddetini azaltılabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Keşfettiği bu tekniği ilk olarak savaş gazileri üzerinde uygulamıştır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) vakalarındaki etkinliği görüldükten sonra başka rahatsızlıklarda da kullanılmaya başlanmıştır. 

Emdr tekniğinin alt yapısı şu düşünceden gelmektedir: Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Bu sistem düzgün bir şekilde çalıştığında uyumlu bir mekanizma olmaktadır. Bazen bizi çok rahatsız eden bir olay yaşadığımızda bu mekanizma olması gerektiği gibi işlemeyebilmektedir. Bu mekanizma doğru işleyemediğinde yeni gelen bilgi işlenemez ve yeni anı ağları oluşmaz. Bu nedenle bugün yaşanan bazı olaylar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.  

Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları

Olumsuz duygusal tepkileri ve olumsuz somatik tepkileri problemin kendisi değil, o problemin bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenir ve Emdr de tam bu noktada onarmaya çalışır. Emdr tekniğinin toplamda 8 aşamalı bir protokolü vardır. Bu protokoller şöyledir: Danışan Geçmişi, Hazırlık Aşaması, Değerlendirme Aşaması, Duyarsızlaştırma Aşaması, Yerleştirme Aşaması, Beden Tarama Aşaması, Kapanış Aşaması, Yeniden, Değerlendirme Aşaması. Bu aşamalar sonunda travmatik anıya karşı kişiyi duyarsızlaştırmayı hedefler. 

Emdr tekniği genellikle kişi için yüksek şiddetle kaygı ve korku oluşturan durumlar için kullanılır. Kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olaylar, Olumsuz yaşam deneyimleri, Kaygı bozukluğu, Depresyon, Öfke nöbetleri, Fobiler, Panik atak, Yas süreci, Stres bozukluğuna bağlı sorunlar, Geçmişten kaynaklı cinsel Sorunlar, Kronikleşen ve fiziksel nedenleri bulunamayan ağrılar, Yeme bozuklukları ve Alkol-madde bağımlığı gibi birçok problem için de kullanılmaktadır. 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN BETÜL MATUR