Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir ve bu süreçte gençler, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişimler yaşarlar. Aileler için ise, ergenlik dönemi genellikle zorlu bir zaman dilimidir çünkü ergenlerin duygusal dalgalanmaları, davranışları ve kararları aile dinamiklerini etkileyebilir. Bu nedenle, ergenlik döneminde aile içi çatışmalar oldukça yaygındır.

Aile içi çatışmaların en yaygın nedenlerinden biri, ergenlerin kimlik arayışıdır. Ergenler, kendilerini ve dünyayı anlamaya çalışırken, bazen ailelerinin değerleri ve inançlarıyla çelişen davranışlar sergileyebilirler. Bu durum, aileler arasında gerilim yaratabilir ve çatışmalara neden olabilir.

Başka bir neden ise, ergenlerin bağımsızlık ihtiyacıdır. Ergenler, kendi kararlarını vermeye, kendi hayatlarını yönetmeye ve özgür olmaya çalışırlar. Ancak, ailelerin bu bağımsızlık ihtiyacını anlamakta zorlanmaları, kontrol etme istekleri veya kaygıları nedeniyle, ergenler ve aileleri arasında çatışmalar ortaya çıkabilir.

Ergenlik dönemi aynı zamanda, ailelerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamakta zorlanan bir dönemdir. Ebeveynler, ergenlerinin artan ihtiyaçlarına ve değişen davranışlarına uyum sağlamakta zorlanabilirler. Aynı zamanda, ergenler de ebeveynlerinin değişen beklentilerine uyum sağlamakta zorlanabilirler. Bu durum, aileler arasında çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ergenlik döneminde aile içi çatışmaları önlemek veya azaltmak için bazı ipuçları şunlardır:

  • İletişimi güçlendirin: Aileler arasındaki iletişim, çatışmaları önlemek veya azaltmak için en önemli faktördür. Ergenlerle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara saygı göstermek önemlidir.
  • Sınırları belirleyin: Ergenlerin bağımsızlık ihtiyaçlarını karşılamak için, onlara belirli bir özgürlük vermek önemlidir. Ancak, ailelerin belirli sınırlar belirlemesi, güvenliği sağlamak için önemlidir.
  • Empati gösterin: Ergenlerin kimlik arayışları ve bağımsızlık ihtiyaçları, ailelerin empati göstermesini gerektirir. Ergenlerin perspektifinden olayları görmeye çalışmak, onların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı olabilir ve çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Sorunları çözme becerilerini geliştirin: Ergenlerle yaşanan çatışmaların çözümü için, ailelerin sorunları çözme becerilerini geliştirmesi önemlidir. Sorunları ele almak için yapıcı bir yaklaşım benimsemek, taraflar arasında uzlaşmayı kolaylaştırabilir.
  • Destekleyici bir ortam sağlayın: Ergenlerin, güvende hissettikleri ve destekleyici bir ortamda büyümeleri önemlidir. Aileler, ergenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak destekleyici bir ortam sağlayarak, çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilirler.

Ergenlik döneminde aile içi çatışmaları önlemek veya azaltmak için bu ipuçlarına ek olarak, ailelerin kendilerine ve çocuklarına sabırlı olmaları, açık fikirli olmaları ve birbirlerine saygı göstermeleri önemlidir. Aileler, bu zorlu dönemi birlikte atlatabilirler ve çatışmaları azaltabilirler.

Bu tür çatışmalarda çocuğun ve aile içi iletişimin ileride daha büyük bir zarara uğramaması için psikolojik destek almak yararlı olabilir.

               

 

PSİKOLOG/PSİKOTERAPİST MELTEM ŞAHİN