“Karşılıksız Aşk Sendromu” veya “Eros Hastalığı” olarak da bilinen erotomani; ulaşılması zor bir konumda, kendisinden daha yüksek bir statüde bulunan bir kişi tarafından sevildiği sanrısı içerisinde olmak olarak tanımlanabilecek, sanrılı bozukluklar grubunda değerlendirilen psikolojik bir bozukluktur.

Erotomaniye Sahip Kişiler

Erotomaniye sahip kişi, bir şekilde ulaşamayacağına emin olduğu kişinin (evli, yabancı, ünlü veya iş yerinde bir üst konumda biri olabilir) kendisine karşı duyguları olduğuna çok emindir ve kişinin herhangi bir hareketine dahi fazlaca anlamlar yükleyerek, zihninde kendine yönelik davranışlarını amacından saptırarak kendince kanıtlar üretir. Örneğin kendine aşık olduğunu düşündüğü kişinin ondan uzaklaşma çabasını “Benden kaçıyor çünkü henüz sevgisinin bilinmesini istemiyor, utanıyor.” gibi açıklamalarla kendi mantığına uydurur. Bunun yanında o kişiye oluşturduğu hezeyanları gizlemek istese de davranışları, hediyeleri, sevgi sözcükleriyle bunları mütemadiyen dışa vurur. Müdahale edilmediği takdirde davranışlar ton değiştirerek gizlice takip etme ve kişisel bilgileri ele geçirme gibi tacizvari eylemlere evrilebilir. Kişide çoğu zaman antisosyal kişilik özellikleri taşıyan davranışlar ve takıntılar gözlenir. Kişiler genellikle sosyal işlevselliği düşük  ve kendini yalnızlaştıran insanlardır.

Erotomani Nasıl Ortaya Çıkar

Erotomaninin ortaya çıkış noktası çoğu zaman anidir ve psikolojik bir bozukluğu ek olarak ortaya çıkar. Alkol problemleri, bipolar bozukluk, şizofreni, antisosyal kişilik özelliklerine sahip bireyler risk altındadır. Antidepresan kullanımı da riski arttırmaktadır. Erotomani yukarıda sayılan ruhsal bozuklukların bir sonucu olarak ortaya çıkabildiği gibi tek başına da seyredebilir.
Tedavi noktasında psikoterapi ve ilaç tedavisi eş zamanlı olarak sürdürülen bir tedavi biçimi öngörülür. Psikoterapide öncelikli amaç kişinin sosyal işlevselliğin devamını sağlamak ve yaşam kalitesinin iyileştirmektir. Şiddeti  ve ortaya çıkış nedenine göre tedavinin seyri değişebilmektedir. Örneğin bipolar bozukluk temelli bir ortaya çıkış durumu söz konusuysa ilaç tedavisi elzemdir. Tedavi genellikle psikoz ve sanrılara yöneliktir.