İnsanlar yaşamlarını daima en iyi kalitede ve kendilerini her durumda hoşnut hissederek yaşamak isterler. Fakat birtakım içinden çıkılması zor durumlar bu isteğinde gerçekleşmesini engellemekte ve kişiler umutsuzluğa sürükleyebilmektedir. Psikolojik yaşamdaki gelişmelere karşı nasıl bir reaksiyon verilmesi gerektiği bu noktada tüm insanlar tarafından muhakkak öğrenilmelidir.

Bunun içinse eğer tek başına bu gerçekleştirilemiyorsa profesyonel bir yardım alınmalıdır. Farklı bir gözden durumun değerlendirilmesi daima sorunların üstesinden gelmeyi her bakımdan daha fazla kolaylaştırır. Bireysel psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri kapsamında alınacak destekler daima sorunları çözme konusunda daha fazla yol kat edebilmeye yardımcı olur.

Pendik Bireysel Danışmanlık Merkezi bünyesinde genel anlamda bu konuda kişilere özgü gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Burada yer alan uzman psikologlar ve deneyimli kişiler eşliğinde sorunları üzerine gidilmekte ve bunlar irdelenerek çözümlenmektedir. Buradan alınacak desteklerle kişiler sorunlarla başa çıkma konusunda daha iyi bir tecrübe ve beceri kazanabilmektedirler.

Bireysel Danışmanlık Hizmetleri Çalışmaları

Bireysel danışmanlık hizmetleri çalışmaları kapsamında farklı türden birçok soruna yönelik analizler yapılmakta ve uzmanlarca bunlarla ilgilenilmektedir. İnsanların yaşamda karşılaştığı ve içinden çıkamadığı konular birbirlerine göre bir farklılık gösterebilmektedir. Bireysel danışmanlık hizmetlerinde genel olarak her türde soruna yönelik çalışmalar yapılabilmektedir.

  • Depresyon ve yalnızlık hissetme durumları,
  • Birtakım fobiler ve davranış sorunları,
  • Anksiyete bozuklukları ve panik atak problemleri,
  • Değersizlik ve suçluluk duyguları hisleri,
  • Uykusuzluk ve duygusal yeme sorunları,
  • Cinsel yönelim ve birtakım kişilik sorunları,
  • Öfke kontrolü ve takıntılar,
  • Travma sonrası oluşan stres ve kaygı durumları,

Bireysel danışmanlık hizmetleri kapsamında genel olarak bu türde çalışmalar yapılmakta ve insanların sorunlarıyla yakından ilgilenilmektedir. Bu tür sorunların detaylı bir şekilde incelenmesi ve kişilerin bakış açılarının değiştirilmesi sayesinde problemler etkin olarak giderilebilmektedir.

Duygusal Sorunlara Çözümler

İnsanın yaşamda içinden çıkamadığı her duygusal sorun onun için oldukça kötü bir yük anlamına gelmektedir. Bu durum bir çözüme kavuşturulamadığı takdirde kişi hiç istemediği şekilde bir kısır döngü içerisine girebilmektedir. Durum bu şekilde devam ettiği sürece kişi duygusal olarak kendisini ilerleye süreçler duygusal olarak daha yıpranmış bir halde bulabilmektedir.

Duygusal sorunların çözümü konusunda uzman bir psikologdan destek almak daima kişiye taze ve yani bir bakış açısı kazandırır. İçinde bulunulan kısır döngü yeni yaklaşımlar sayesinde daha kolay bir şekilde kırılır. Pendik psikolog hizmetleri bünyesinde kişiyi esas alacak şekilde etkin çalışmalar yapılabilmektedir.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri

Aile içerisinde her bireyin mutlu bir yapıda olması daima ortamın enerjisini de iyi bir seviyeye çekerek her bakımdan güzel bir hayat yaşanmasına katkı sağlar. Fakat bazı durumlarda bunu sürmesini engelleyecek birtakım aile içi sorunlar meydana gelebilmektedir.

Böyle bir durumda muhakkak bu sorunların üzerine gidilmesi ve bunların bir şekilde çözümlenmesi gerekir. Aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında birçok soruna yönelik bir destek alınması şansları her zaman vardır. Ayrılık, geçim sorunları, çocuk yetiştirme ve buna benzer pek çok türden sorun alınacak kaliteli bir aile danışmanlığı hizmetiyle çözüme kavuşturulabilir.