İletişim, insan ilişkilerinde en temel yapı taşıdır. İnsanlar, yaşamda iletişimle var olurlar. İletişim, bireyi diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. Duygu ve düşüncelerimizi sözlü veya sözsüz olarak farklı şekilde ifade yöntemleri kullanarak ifade ederiz. İletişim; hayatın her alanındadır: evde, işte, okulda, parkta, kafede, her yerde ve kendimizde. İnsanlar başkalarıyla olduğu kadar gün içinde kendi iç sesleriyle de iletişim halindedir.

Peki ya hayatımızın her alanından bize göz kırpan iletişimi ilişkilerimizde nasıl kullanıyoruz? Sağlıklı bir şekilde mi sağlıksız bir şekilde mi? Yapıcı bir şekilde mi yoksa yıkıcı bir şekilde mi? Konuşarak mı küserek mi? Duygu düşüncelerimizi ben dili ile mi yoksa sen dili ile mi paylaşıyoruz? İletişim doğru kullanıldığında, kişi duygu ve düşüncelerini ‘’ben’’ dili ile ifade ettiğinde ilişkiler pozitif yönde değişip dönüşürken; iletişimde ‘’sen dili’’ kullanmak, karşı tarafa hakaret ve aşağılayıcı sözler söylemek, karşı tarafı eleştirmek, jest ve mimik hareketlerimiz, beden duruşumuzu ile karşıya gönderdiğimiz olumsuz iletiler, küsmek, trip atmak gibi davranışlar sergileyerek iletişim kurmak ilişkilerimizi de olumsuz etkileyebilmekte ve kolaylıkla halledebilecek durumlar daha da zor bir hale gelmektedir.

Sağlıklı bir iletişim için kişi öncelikle etkin bir şekilde dinlemeyi öğrenmelidir. Hem kendi içsel süreçlerinde yankılanan sese, hem de karşı tarafın ifadelerine içten bir şekilde kulak vermelidir. Kendi iç sesine empatik olmayı başaran kişi, iletişimde olduğu kişilere de empatik yaklaşabilecektir. Bu sebeple iç sesimizle kurduğumuz diyaloglarda daha sıcak, ılımlı, kabul eden, empatik bir dil kullanmak konusunda alıştırmalar yapmalıyız. Değişim önce kişinin kendisinden başlar ve kelebek etkisi ile çevresine yayılır. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kişi ayrıca ses tonunu daha sakin ve nazik bir tona ayarlamalı, karşısındaki kişi ile iletişimdeyken göz teması kurmalı, bedensel olarak da iletişim de olduğu kişiye dönmeli, jest mimiklerini aktif kullanabilmeli, kullandığı kelimeleri özenle seçmeli, suçlayıcı olan sen dili yerine ben dilini kullanarak kendi duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeli, küsmek trip atmak yerine karşı tarafla yaşadığı duyguları paylaşarak ortaklaşa bir yol bulabilmelidir.

Şu an yaşadığımız birçok problem yanlış veya eksik iletişim kurmamızdan kaynaklanmaktadır. Doğru ve sağlıklı iletişim için adımlar atarak hayatımızı kolaylaştırabilir, ilişkilerimizi daha canlı ve güzel hale getirebiliriz. İnsan ilişkilerle, ilişkiler ise iletişimle var olur.

Psikolojik Danışman Özge Yurt