Çocuk Gelişimini Anlamak

Çocukların ergenlik döneminde doğumdan geçirdikleri hızlı fiziksel ve psikolojik değişiklikler çoğu zaman ebeveynleri ve bakıcıları kendilerine en iyi şekilde nasıl bağlanabileceklerini ve yardımcı olabileceklerini düşünerek bırakmaktadır. Çocuk gelişim süreci, duyusal farkındalıktan ve iyi eğitim becerilerden dil ve sosyalleşme becerisine kadar her şeyi içerebilir. Bir çocuğun genetik yapısından, çevresinden ve bilişsel becerilerinden şiddetle etkilenir. Çocuk Psikoloğu : Hera Psikoloji

Ebeveynler ve tıp uzmanları, bir çocuğun konuşmayı veya okumayı öğrendiğinde, o çocuğun akranlarına göre büyümesini izlemek için olduğu gibi gelişimsel kilometre taşlarını kullanır. Bu dönüm noktaları aynı zamanda bir çocuğun sahip olabileceği herhangi bir öğrenme engelinin veya davranış probleminin tanımlanmasına yardımcı olabilir, böylece erken ele alınabilir, ancak bunların sadece kıyaslama kriterleri olduğunu ve çocuğun nihai yeteneklerini etkilemediğini belirtmek önemlidir.

Çocukluğun Yaşları ve Aşamaları

Tüm çocuklar, yaşlarına, kişiliklerine ve gelişim evrelerine bağlı olarak değişen fiziksel ve duygusal ihtiyaçlara sahiptir . Gelişim psikolojisi, pediatri ve sinir bilim alanındaki onlarca yıllık araştırma , ilk beş yılın özellikle çocuğun sonuçları için kritik olduğu gerçeğini birleştiriyor.

Bir çocuk olgunlaştıkça, çevrelerini keşfedecekleri, sözlü ve akıl yürütme becerileri öğrenecekleri, başkalarıyla sosyalleşecekleri ve sonunda ailelerini bağımsızlıklarını öne sürecekleri aşamalardan geçeceklerdir. Araştırma, ebeveynlerin ve bakıcıların kendi ve çocuğun beklentilerini nasıl yönetebileceğini ve çocuklarındaki en iyi nitelikleri nasıl besleyebileceğini araştırıyor.

Geçtiğimiz birkaç on yılda, ergenlik çağı düşüyor ve çocukluğa gittikçe daha erken bir son veriyor. Hem genetik hem de çevresel faktörler ergenliğin başlangıcını etkiler ve gözlemciler ergenlik zamanlamasının bir dereceye kadar çocukluk değerlendirmesini temsil edebileceğine ve ergenliğin hızlanmasının çocuğun yaşadığı streslerin bir ölçüsü olabileceğine inanır.

Aile Danışmanlığı

Tuzla Psikolog