STRES YÖNETİMİ

Günlük hayatta bizimle birlikte olan stres, yönetilmediğinde hayatımızı zorlaştırmaktadır. Varlığı ile biz canlıları hayatta tutabilirken