Hera Psikoloji Bloğu

GERÇEKLİKLE TEMAS: OPTİMAL KIRILMA

Bebekler dünyaya geldikleri ilk andan itibaren bakım verenlerinin onların ihtiyaçlarını hemen karşılaması onlarda inanılmaz bir narsistik güç yaratır ve kendilerini dünyanın merkezi olarak görürler. Acıktıklarında hemen doyarlar, altları pislendiğinde hemen temizlenir, üşüdüklerinde hemen ısıtılırlar. Yani

HASET VE KISKANÇLIK

Haset ve kıskançlık duyguları günlük yaşamımızda hem kendimizin hem de diğer bireylerin hissettiği ve birbirlerine çok fazla karıştırılan duygulardır. Haset duygusunu nesne ilişkileri kuramının kurucusu Melanie Klein şu şekilde tanımlamıştır. ‘’ Haset, kendi istediğinin bir

PASİF AGRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Pasif agresif kişilik bozukluğu; bireyin duygu, düşünce ve isteklerini doğrudan ifade etmek yerine dolaylı ve agresif şekilde ifade etmesine neden olan, sorunlarıyla yüzleşmesini engelleyen bir kişilik bozukluğudur. DSM IV’te olumsuz (negativist) kişilik bozukluğu olarak adlandırılır.

VÜCUT DİSMORFİK BOZUKLUĞU (DİSMORFOBİ)

Temelde, bireyin aslında var olmayan bir kusuru ya da var olan kusur veya kusurları zihinde olduğundan fazla büyüterek takıntı haline getirmesi, bu kusur ile ilgili aşırı kaygı halinde olması olarak tanımlayabileceğimiz vücut dismorfik bozukluğu, “dismorfobi”

Bilişsel Değerlendirme Sistem (CAS)

CAS adı bilişsel değerlendirme sisteminin İngilizce ismi olan Cognitive Assessment System’ın kelimelerinin baş harfini alınarak oluşturulmuştur. Bilişsel değerlendirme sisteminin temeli Pass teorisine dayanmaktadır. PASS teorisi CAS’in kavramsallaştırılmasında ve yorumlanmasında rehberlik etmiştir.  Bilişsel değerlendirme testi, Naglieri

Boşanma ve Etkileri

“Boşanma, eşlerin ilişkilerini karşılıklı sevgi, saygı, bağlılık, güven ve yaşam boyu mutluluk beklentileri üstüne kurmaları ancak bu beklentilerinin çeşitli nedenlerle karşılanamaması sonucunda evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması ile ortaya çıkan bir olgudur” (Sucu, 2007). Ülkemizde

Yaşamdaki Sığınaklarımız: ‘’Savunma Mekanizmaları’’

‘’Savunma’’ kelimesinin anlamına baktığımız zaman açılımının saldırıya karşı koyma olarak tanımlayabiliriz.  Peki bu saldırı nedir? Saldırıyı hayatımızda ki yaşadığımız ya da yaşama ihtimali olduğumuz her türlü olumsuz duygu özellikle kaygı ve korku olarak açıklayabiliriz. Bireyler

  • Yeterince anne olmak

Yeterince Anne Olmak

İnsanlar hayatlarında elde ettikleri sorumluluklar için çok fazla çaba gösterirler. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte hayat üzerimize birçok farklı yük bindirmektedir. Ebeveyn olma durumu insanlar için sancılı geçen bir süreç ve sürekli aktif düşünme gerektiren

Tekrarlarımız

Hayatımızda bazen farkında olduğumuz bazen fark etmediğimiz benzer olayları yaşarız. Bunları fark ettiğimizde ‘ben neden hep benzer şeyleri yaşıyorum’ diye düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bunları ‘nesne ilişkileri’ teorisine göre inceleyecek olursak, erken dönem çocuklukta yaşanan deneyimler,

Kavramsal Olarak Aşk

Aşk bütün toplumlarda, her kültürde ve tüm zamanlarda var olmuştur ve hemen hemen her insanın yaşamının bir döneminde en az bir kez yaşadığı ya da yaşamayı umut ettiği bir duygusal yaşantıdır. Yürekten gelen ve dilden

Özgüveni Anlamak

Biz insanları diğer canlılardan ayıran pek çok özelliğimiz vardır. En önemlilerinden birisi, kendimize dair farkındalığımızın olmasıdır hiç şüphesiz. Bize, kim olduğumuzu seçmek için ergenlik gibi bir hayat dönemi verilir, bu seçim şansı ve kimlik arayışı

İlişkileriniz ve İhtiyaçlarınız

Kimimizin yaşarken muhteşem hissettiği, kimimizin birçok problemle karşılaştığı, kimimizin kaçtığı, kimimizin de korktuğu bir konuya değineceğiz bu yazıda. İlişkiler. Mükemmel ilişki var mıdır? Neden en başta harika hissettiğimiz ilişkilerimizde, yanında çok mutlu hissettiğimiz partnerlerimizle işler

  • Çocuklarda anksiyete bozukluğu

Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu

Çocukluk evresinde görülen bazı psikolojik rahatsızlıklar arasında anksiyete bozukluğu yer alır. Kaygı bozukluğu olarak da bilinen kaygı bozukluğunun altında birçok neden vardır. Bu nedenin kaynağının tespit edilmesi, tedavi süreci ve gelecekteki yaşantısı için oldukça önemlidir.

  • stres yönetimi

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Çağımızın en büyük sorunlarından birini insanların birbirlerine tahammül edememesi oluşturuyor. Bu konuyla toplumumuzun her kesiminde karşılaşmak mümkün oluyor. Basit diyebileceğimiz bir sebeple insanlar bir anda birbirleriyle kavga etmeye başlayabiliyor. Bu durum kişilerin stres yönetimini yapamadığı

  • kötü ergenlik

Kötü Ergenlik Nasıl Yönetilir?

Ergenlik… Değişimlerin, fırtınaların, çatışmaların ve nice ‘problemlerin’ dönemi… Dışarıdan görünen yüzü bu hiç şüphesiz. Peki, bu durum gerçekte de bu şekilde mi? Neden anne – babalarının göz bebeği masum çocuklar birden onların karşılarına geçip diklenmeye

  • covid kalablık

Alıştığımız Dünyanın Kaybı

Yas, kayıp yaşayan bireyin yaşamının her alanını ilgilendiren çok boyutlu zor bir süreçtir. Ancak, bir hastalık değildir. Kayba karşı gelişen doğal bir tepkidir(Bildik, 2013). Buradaki kayıp; sevdiğimiz, hayatımızda önemli yeri olan bir kişinin kaybı, planladığımız

  • bireysel psikoterapi

Pendik Bireysel Danışmanlık Merkezi

İnsanlar yaşamlarını daima en iyi kalitede ve kendilerini her durumda hoşnut hissederek yaşamak isterler. Fakat birtakım içinden çıkılması zor durumlar bu isteğinde gerçekleşmesini engellemekte ve kişiler umutsuzluğa sürükleyebilmektedir. Psikolojik yaşamdaki gelişmelere karşı nasıl bir reaksiyon

  • aile terapisi

Aile Danışmanlık Merkezi Nedir?

Toplumumuzun yapı taşı olan ailelerimizin sağlıklı bir şekilde var olabilmesi ve toplum bütünlüğümüzün korunabilmesi için aile kurumuna büyük önem verilmektedir. Bu nedenle aile içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi adına birçok yöntem bulunmaktadır. Aile içindeki bireysel

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimini Destekleyici Öneriler

Kitapları ve yazı materyalleri, çocukların her zaman görebilecekleri ve rahatça ulaşabilecekleri alanlara yerleştirilmeli. Bu amaçla kapaklı dolap yerine, açık raflar tercih edilebilir. Aynı konuyu içeren farklı kitapları çocukların kütüphanesinde bulundurulmalıdır. Gazete, dergi ve broşür gibi

Load More Posts