Hera Psikoloji Bloğu

BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Günümüzde psikolojik rahatsızlıklar arasında önemli bir yer edinen borderline kişilik bozukluğu, bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen bir kişilik problemidir. İlişkilerden ruh hallerine, dürtüsel davranışlardan benlik algısına kadar geniş bir yelpazede kendini gösteren bu bozukluğun genel

ÇOCUKLUKTA CİNSEL GELİŞİM

Cinsellik; biyolojik cinsiyetten farklı daha geniş bir yelpaze olup sosyal, kültürel, toplumsal, psikolojik boyutu olan çok boyutlu bir kavramdır. Cinselliğin kişilik üzerinde ve ilişkilerde geliştirici, zenginleştirici etkisi vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan kapsamlı

ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL GELİŞİM

Duygu, belirli olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında oluşturduğu izlenimler olarak tanımlanır. İnsanlar, hayatı boyunca çevreden gelen etkiler sonucunda çeşitli duygular yaşar. Bebeklik döneminde karşılanan ya da karşılanmayan isteklerinin sonucu olarak temel duygular ortaya

DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ

GİRİŞ Freud ile başlayan ve yıllarca etkisini sürdürerek gelişen ve değişen psikoterapi modeli günümüzde de gelişimine devam etmektedir. Zaman içinde birçok psikoterapi modeli geliştirilmiş olsa da davranışçı terapiler psikoloji alanında üç dalga şeklinde ön plana

Şimdiyi Kucaklamak: Mindfulness’la Yoğun Bir Dünyada Huzur Bulun

Mindfulness, yani Türkçe anlamıyla ‘’Bilinçli Farkındalık’’ en geniş anlamıyla şu anda gerçekleşen fiziksel, duygusal, bilişsel deneyimlere bilinçli olarak odaklanmak ve bunu kendi kendine sık sık hatırlatmak şeklinde tanımlanmaktadır (Siegel, Germer ve Olendzki, 2009). Kavramın temelinde

HAYIR DİYEBİLMEK ÜZERİNE

Aslında baktığımızda ‘hayır’ demek, en temelde insanın hayat yaşam sınırlarını oluşturan bir olgunun başlangıcıdır. Hayır diyememek, yaşamımızın kendimiz için değil de bir başkası için yaşadığımız bir hayata dönüşmesini sağlayan bir başlangıç olur. Bazen "ben ona

ÇOCUĞUMU EKRANDAN ALAMIYORUM

İnsanoğlu sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Doğduğumuz andan itibaren zihinsel, fiziksel ve mental süreçlerimiz kendini yenileme aşamasını sürdürür. “Yeni doğan bebeğin beyni, yetişkin beyninin ¼'ü kadardır. 1 yaşına gelindiğinde beyin hacmi ikiye katlanır. Beyin gelişiminin

PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE DEĞİŞİM

Danışanların psikoterapiye başlarken zihinlerinde birçok sorunun olması çok doğaldır. Bunlardan birkaçı; terapide her şeyi konuşabilecek miyim, terapi bana iyi gelecek mi, terapi işe yarar mı, gerçekten değişmeyi başarabilecek miyim, terapi benim sorunumu çözer mi gibi

Bulimia Nervoza Nedir?

Bulimia nevroza, yeme bozuklukları arasında kabul edilen bir durumdur. Farklı araştırmalar, bulimia nevrozanın en az 1.5 milyon kadın ve erkeği etkilediğini tahmin etmektedir. Bu nedenle, bulimia nevroza hakkında daha fazla bilgi edinmek, belirtileri, etkileri, tedavi

Mani ve Depresyon Arasında: Bipolar Bozukluğun İki Yüzü

Bipolar bozukluk, duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu bir psikiyatrik bozukluktur. Mani (aşırı yüksek ruh hali) ve depresyon (aşırı düşük ruh hali) arasında değişen dönemlerle karakterizedir. Bu durum, kişinin günlük yaşamını etkiler. Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemekle

Travmatik Deneyimden Pozitif Etkilenmek

Ruhsal travma; bireyi korkutan, dehşet ve çaresizlik hissi yaratan, kendisinin veya yakınının ölüm ve yaralanmasına neden olan beklenmedik olayların yarattığı duruma denir. Çoğu insan travmatik olayları unutamaz ve bu durumla ilgili aylarca hatta yıllarca şiddetli

Hayır Diyebilme Becerisi

İnsanoğlu, hayatının her alanında sınırlarla karşılaşır. Aynı zamanda ilişkilerinde de bu sınırlar onun peşini bırakmaz. Her ne kadar özgür olduğunu düşünse de bir o kadar da özgür olmadığını fark edemiyor duruma gelebilir. Sınırlar bireyi birey

ERGENLİK DÖNEMİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA

Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir ve bu süreçte gençler, fiziksel, duygusal ve psikolojik değişimler yaşarlar. Aileler için ise, ergenlik dönemi genellikle zorlu bir zaman dilimidir çünkü ergenlerin duygusal dalgalanmaları, davranışları ve kararları

EMDR

Emdr, kaynaklarında geçen adı ile Eye Movement Desensitization and Reprocessing yani Türkçe karşılığıyla Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisidir. Emdr, bir psikoterapi tekniğidir. Emdr kişinin yaşadığı, hala etkisinde kaldığı zorlu durumları anlamlandırmasına

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ravmatik olaylara verilen yaygın tepkilerdir. Travmatik bir olaya maruz kalan kişiler haftalar veya aylar içinde iyileşebilir, ancak önemli bir alt grupta travma belirtileri yıllarca devam eder. Tsunamiler ve depremler gibi

POZİTİF DİSİPLİN

Çocukları eğitmeye çalışırken nasıl davranmamız gerektiğini tam anlamıyla bilmediğimiz için ya da ailelerimizden hatalı davranış tarzını öğrendiğimiz için bazen istemeden onların ruhlarında yaralar bırakabiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek adına pozitif disiplin yöntemlerini öğrenmek yararlı olacaktır. Pozitif

Bozuk Değilse Tamir Etme

Son zamanlarda bir insanın nasıl olması gerektiğine dair birçok söylemle karşılaşıyoruz. Her medya uygulamasında ayrı bir düşünce tarzı hakim. Herkesin savunduğu bir birey olma şekli var. Bu, psikoloji alanına da yansıyan bir durum. Paylaşılan birçok

Load More Posts