• bireysel psikoterapi

Pendik Bireysel Danışmanlık Merkezi

İnsanlar yaşamlarını daima en iyi kalitede ve kendilerini her durumda hoşnut hissederek yaşamak isterler. Fakat birtakım içinden çıkılması zor durumlar bu isteğinde gerçekleşmesini engellemekte ve kişiler umutsuzluğa sürükleyebilmektedir. Psikolojik yaşamdaki gelişmelere karşı nasıl bir reaksiyon

  • aile terapisi

Aile Danışmanlık Merkezi Nedir?

Toplumumuzun yapı taşı olan ailelerimizin sağlıklı bir şekilde var olabilmesi ve toplum bütünlüğümüzün korunabilmesi için aile kurumuna büyük önem verilmektedir. Bu nedenle aile içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülebilmesi adına birçok yöntem bulunmaktadır. Aile içindeki bireysel

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişimini Destekleyici Öneriler

Kitapları ve yazı materyalleri, çocukların her zaman görebilecekleri ve rahatça ulaşabilecekleri alanlara yerleştirilmeli. Bu amaçla kapaklı dolap yerine, açık raflar tercih edilebilir. Aynı konuyu içeren farklı kitapları çocukların kütüphanesinde bulundurulmalıdır. Gazete, dergi ve broşür gibi

  • Çocuklarımızın Söyleyemediklerini İşitmek

Çocuklarımızın Söyleyemediklerini İşitmek

Yetişkinlerin ve çocuklarımızın sadece gözlerine bakarak, sessizce dinlemenin iletişimde güçlü bir etkisi vardır. Bedensel dinleme ve bedensel dikkat dinlemenin ilk koşullarından biridir. Çocuklarımızla konuşurken onların hizasına inip, gözlerinin içine bakarak dinlemek gerekir. Gözlerine bakarak dinlemek

  • Koronavirüs kaygısı

Koronavirüs Kaygısı İle Baş Etme Yolları

Genel anlamda kaygı, insan yapısında mevcut çevresel ve psikolojik olaylara gösterilen duygusal bir tepki olarak tanımlanabilmektedir (Öner, 1990). Belirli bir gerçekliğe dayanmayan kaygı kişinin günlük yaşantısını, sosyal hayatını, iş hayatını etkilemesine neden olup kişide tedirginlik

Load More Posts